Familjerättsliga tjänster

Genom familjerättsliga tjänster säkerställer vi barnens välbefinnande och balanserade utveckling till exempel när föräldrarna skiljer sig. Våra tjänster erbjuder hjälp med avtal och utredningar som gäller barn, till exempel i frågor om faderskap, vårdnad och underhåll.