Barnskydd

Barnskyddet hjälper och stöder barn och familjer i svåra situationer. Syftet med barnskyddet är att säkerställa barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö, till en balanserad och mångsidig utveckling och till särskilt skydd. Barnskyddet hjälper när andra tjänster för barnfamiljer, såsom det förebyggande barnskyddet, inte är tillräckligt.

Förebyggande barnskydd

Förebyggande barnskyddsarbete är särskilt stöd som ges inom kommunens basservice, till exempel på mödra- och barnrådgivningen och i den övriga hälso- och sjukvården, inom småbarnspedagogiken, på familjecentren, inom undervisningen och inom ungdomsarbetet. Då förutsätts inte att barn och familjer är klienter inom barnskyddet, utan arbetet är en del av tjänsterna för barn, unga och familjer.

Förebyggande barnskyddsarbete är också att barn beaktas i tjänster som riktar sig till vuxna. När det till exempel inom mental- och missbruksvården bedöms att förälderns förmåga att ta hand om barnet är nedsatt, utreds barnets behov av vård och stöd.

Gör en barnskyddsanmälan(extern länk) om du märker eller får veta om sådana omständigheter på grund av vilka det är skäl att utreda behovet av barnskydd.

Barnskyddets tjänster