13–17-åringar

Under puberteten måste barnet så småningom mogna och bli självständigt och hitta ett nytt förhållande både till sig själv och till sina föräldrar. Föräldrarna måste balansera mellan barnets tillväxt och väg mot självständighet och förmågan att dra upp trygga gränser för barnet.