1–6-åringar

Barn som är för unga för att gå i skola kallas ofta barn i lekåldern. I lekåldern lär sig barnet en ofantlig mängd nya psykiska, sociala och fysiska färdigheter.