Ansökan om stöd för färdtjänst på webben

Ansök om stöd för färdtjänst på webben. Logga in med dina bankkoder eller med mobilidentifikation.

Färdtjänst kan fås med stöd av socialvårdslagen eller lagen om service och stöd på grund av handikapp. Syftet med färdtjänst är att stöda möjligheterna för äldre personer och personer med grav funktionsnedsättning att klara sig hemma.

Observera att uppgifterna i ansökan inte syns i tjänsten genast efter att ansökan lämnats in, utan först efter ett par vardagar.

Du kan följa behandlingen av ansökan om stöd för färdtjänst på webben. När du loggar in i webbtjänsten, ska du välja Omapalvelu (du får besluten digitalt) eller per post (besluten skickas till dig i pappersform). Om du inte väljer någon kanal för att uträtta ärenden, skickas besluten till dig per post.

Logga in i tjänsten med bankkoder eller mobilcertifikat. Om tjänsten inte fungerar, töm webbläsarens cacheminne. Du kan tömma cacheminnet i webbläsarens inställningar.

Ansökan kan inte göras med egna bankkoder för en annan person.

Teknisk support för e-tjänster

I tekniska frågor (problem med inloggning, felmeddelanden osv.) kan du kontakta supporten per e-post info@esbo.fi eller per telefon 09 816 34300. Vi betjänar vardagar kl. 8.30–16.00.

Du kan också ge respons via responssystemet(extern länk).