Personuppgifter

Mäkelä, Jukka Tapio
E-post: jukka.makela@esbo.fi
Födelsedatum och -ort: 7.7.1960, Esbo
Familjeförhållanden: gift, tre barn

Utbildning

Executive MBA, Aalto-universitetet, 2019
Diplomingenjör, Tekniska högskolan, 1992
Militär grad: premiärlöjtnant i reserven, RUK:s kurs 165, försvarskurs 185
Student: Etelä-Tapiolan lukio 1980

Utmärkelser

Teknologie hedersdoktor, Aalto-universitetet, 2019
Årets alumn 2018, Aalto-universitetet

Yrkeserfarenhet

Stadsdirektör i Esbo 1.1.2011

Direktör, Esbo stad 19.10–31.12.2010

Riksdagsman, Finlands riksdag 2007–2010

 • Ledamot i kulturutskottet
 • Ledamot i social- och hälsovårdsutskottet
 • Ersättare i framtidsutskottet
 • Ledamot i Nordiska rådet
 • Ledamot i Samlingspartiets ministergrupp och riksdagsgrupp

Enhetsdirektör, Teknikens Akademikerförbund TEK ry, 1997–2007

Avdelningschef, Teknikens Akademikerförbund TEK ry, 1995–1996

Projektchef, Teknikens Akademikerförbund TEK ry, 1993–1994,

Stf. ombud, Suomen Teknillinen Seura, 1991–1992

Forskningsassistent och diplomarbetare, Tekniska högskolan, 1991

Förtroendeuppdrag

 • Ledamot i styrelsen för Climate Leadership Coalition ry , 2019-
 • Aalto-universitetets studentkårs hedersråd 2016–
 • Ledamot i styrelsen för stiftelsen Smart & Clean 2016–2021
 • Ledamot i styrelsen för Climate Leadership Coalition CLC 2019-2021
 • Nylands förbunds delegation för landskapsreformen 2016–
 • Ledamot i Suomen Laatuyhdistys ry/Laatukeskus Excellence Finland Oy:s delegation och styrelse 2013–
 • Helsingforsregionens handelskammares delegation och Esbos lokaldirektion 2011–
 • Arbets- och näringsministeriets delegation för metropolpolitik 2011–
 • Kommunförbundets stadspolitiska arbetsgrupp 2011–
 • Stadsdirektörsmötet för de sex största städerna 2011–
 • Huvudstadsregionens stadsdirektörsmöte och samordningsgrupp  2011–
 • Nylands förbunds kommundirektörsmöte 2011–
 • Områdesdelegationen för yrkeshögskolan Laurea 2011–
 • Samarbetsgruppen mellan Esbo stad och Aalto-universitetet 2011–
 • Ordförande för styrelsen för Esbonejdens Kulturstiftelse 2011–
 • Riksdagsman 2007–2010
 • Vice ordförande för styrelsen för Nylands förbund 2009–2010
 • Ordförande för den nationella samarbetsgruppen för teknisk högskoleutbildning 2007–2009
 • Ledamot i den beredande ledningsgruppen för Aalto-universitetet 2007–2008
 • Ledamot i AKAVAs styrelse 1997–2007
 • Ordförande för undervisnings- och kulturministeriets utbildningskommitté för el-, elektronik-, datakommunikations- och informationsteknik
 • Ordförande för styrgruppen för beräkningsprojektet DIA-2000 (ESR-projektet)
 • Ordförande för styrgruppen för beräkningsprojektet FuturEng (ESR-projektet)
 • Ledamot i delegationen för huvudstadsregionen 2005–
 • Ledamot i koordinationsarbetsgruppen för delegationen för huvudstadsregionen 2005–2008
 • Ledamot i Helsingforsregionens samarbetsmöte 2005–
 • Ordförande för stadsfullmäktige i Esbo 2009–2010
 • Ordförande för stadsstyrelsen i Esbo 2005–2008
 • Stadsfullmäktigeledamot i Esbo 1997–2010
 • Ordförande för Samlingspartiets fullmäktigegrupp i Esbo 2003–2004
 • Ledamot i stadsstyrelsen i Esbo 2001–2002
 • Ledamot i stadsplaneringsnämnden i Esbo 1997–2000
 • Styrelseordförande för Omaehtoisen Työllistymisen Tuki OTTY ry 1997–2007
 • Styrelseordförande för Tekniska högskolans studentkår 1988
 • Ordförande för HOAS delegation 1990–1995
 • Ledamot i HOAS styrelse 2005–2010
 • Ordförande för Samlingspartiets partifullmäktige 2008–2010

Stadsdirektören är ordförande i

 • stadens ledningsgrupp
 • ledningens forum
 • koncernförvaltningens ledningsgrupp och förvaltningsgrupp
 • revisionsledningsgruppen
 • strategigruppen
 • räddningsväsendets delegation
 • personalkommittén
 • stadens säkerhetsledningsgrupp
 • styrgruppen för programmet för produktivitet och balansering av ekonomin (Tatu)

Stadsdirektören är medlem i följande organ:

 • arbets- och näringsministeriets delegation för metropolpolitik
 • kommunförbundets stadspolitiska arbetsgrupp
 • stadsdirektörsmötet för de sex största städerna
 • stadsdirektörsmötet för huvudstadsregionen med koordineringsarbetsgrupp
 • stadsdirektörsmötet för Helsingforsregionen
 • Nylands förbunds kommundirektörsmöte
 • områdesdelegationen för yrkeshögskolan Laurea
 • Handelskammarens delegation och Esbos lokaldirektion
 • samarbetsgruppen mellan Esbo stad och Aalto-universitetet
 • Aalto-universitetets studentkårs hedersråd