Sök på webbplatsen

Filtera din sökning

Förfina din sökning med alternativen nedan.

SökfilterInnehållstyp
SökfilterStordistrikt
SökfilterMålgrupp
SökfilterÄmne
SökfilterTyp
SökfilterFas

Resultat

Visar från 301 till 310 av 369 resultat
 1. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Hannusträskets östra sida detaljplaneras för kompletterande bebyggelse

  I Hannusstranden planläggs ett tätt, urbant bostadsområde med stark förbindelse till naturen. Mellan Hannusträsket och de nya byggnaderna planläggs en strandpark som förblir i naturtillstånd....

 2. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Flervåningshus vid Sökötorget

  Intill entrén till Sökö metrostation planeras ett flervåningshus med bostäder i 8–12 våningar. Sökötorget undersöks som pilotobjekt för bilfrihet. Tomten ägs av staden. Planändringsområdet är en del...

 3. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Loggbranten

  Med ändringen av detaljplanen möjliggörs en effektivisering av det nya bostadskvarteret och byggande av ett 16 våningar högt tornhus utmed Esboviksgatan, intill köpcentret Lippulaiva och Esbovikens...

 4. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Rusthållsbrinken

  Som en del av områdesutvecklingen i Finno planeras till de norra delarna av området bostads- och arbetsplatsbyggnader samt ett parkområde för invånarna. Parkområdet kommer att omfatta spelbanor och...

 5. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Detaljplanering av Skogstomten i Hagalund

  Nya bostäder planeras att ersätta bostadshuskvarteret, som är beläget i Idrottsparkens metrostations omedelbara närhet. Initiativet till ändringen av detaljplanen kommer från kvarterets nuvarande...

 6. Stadsmiljöprojekt / Parker

  Parkplan vid Strandpromenaden i Kallvik

  Stadsteknikcentralen utarbetar en parkplan som betjänar Strandpromenaden. Parkplanen omfattar Kallvikängens sydvästra del, Kallvikviken och Kallvikstranden.

 7. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Planbeteckningar ändras i Ängskulla

  I detaljplanen Bergstomten ändras beteckningar och bestämmelser. Ändringarna är ringa. Bland annat ändras minsta antalet bilplatser för studentbostäder och förutom butikslokaler tillåts också...

 8. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Bebyggelse på parkeringsplatsen vid företagsparken Spektri i Hagalund

  Med detaljplanen möjliggörs byggande på parkeringsplatsen för företagsparken Spektri i Hagalund. På området planläggs en parkeringsanläggning och även bostadshus på den områdesdel som friläggs. Det...

 9. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Kompletterade bebyggelse vid Valkjärvivägen

  Målet är att omvandla affärs- och lokalbyggnadernas kvartersområde till ett kvartersområde för flervåningshus med bostäder. De nuvarande byggnaderna rivs. Nybyggandet är effektivare än tidigare....

 10. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Otsvängen

  Utmed Otsvängen planeras nya studentbostäder för att komplettera stadsstrukturen i korsningsområdet mellan Otsvängen och Bistervägen. Stadsplaneringsnämnden har godkänt planförslaget till...

FöregåendeNästa
 1. 1
 2. 30
 3. 31
 4. 32
 5. 37