Sök på webbplatsen

Filter din sökning

Förfina din sökning med alternativen nedan.

SökfilterInnehållstyp
SökfilterStordistrikt
SökfilterTyp
SökfilterFas

Resultat

Visar från 21 till 30 av 258 resultat
 1. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Distdalen

  Utmed Finnviksvägen, mellan Lägelvägen och Fiskarvägen, väster om Fiskarvägen, är ett viktigt område för kompletteringsbyggande i närheten av Mattby metrostation. Syftet med detaljplanen är att...

 2. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Bostadsområdet Storhemt

  Området planeras att bli ett tätt, trädgårdsstadsmässigt bostadsområde, som anpassas till kulturlandskapet i Smedsby–Hemtans. Till området planeras även närservice. Stora rekreationsområden, som ska...

 3. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Bostadsområdet Smedsberget

  Området planeras som ett stadsmässigt bostadsområde som passar in i helheten, som utgörs av Smedsby–Hemtans kulturlandskap och Knektbron. Till området planeras även kontorslokaler för företag,...

 4. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Bostads- och arbetsplatskvarter i Storåkerns centrum

  Planen ändras från kontorsdominerad till mer bostadsdominerad och till området eftersöker man genomförbara kontors- och servicekoncept. Flervåningshusen med bostäder på västra kanten ansluts till...

 5. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Sagasgränden

  Den privata markägaren vill riva affärsbyggnaden på tomten och bygga ett flervåningshus med bostäder. Planen har vunnit laga kraft 2.12.2020.

 6. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Strandbacksgången

  Markägaren söker ändring av det nuvarande kvartersområdet med affärsbyggnader och parkeringsplatser till ett bostadskvarter. Meningen är att man på tomten kommer att bygga bostadshus, som anpassas...

 7. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Bolarsvägen

  Esbo stad detaljplanerar gatan som förenar Bolarsvägen och Oppibackavägen som presenteras i generalplanen för de södra delarna av Esbo. Gatan minskar behovet av genomfartstrafik på Mångatan i Olars...

 8. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Mattlidens skolcentrum

  Esbo stad utarbetar en detaljplan för Mattlidens svenskspråkiga skolcentrum och för kompletteringsbyggandet som planerats för dess närmiljö.

 9. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Mattgården

  Esbo stad preciserar detaljplanens gräns så att den motsvarar tomtgränsen, varvid byggrätten på tomten försvinner. Planen har vunnit laga kraft 28.4.2021.

 10. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Lillhemtgården

  Esbo stads syfte är att omvandla det nuvarande kvartersområdet med offentliga byggnader till ett kvartersområde med fristående småhus och servicebyggnader. Området är beläget i Hemtans, i korsningen...

FöregåendeNästa
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 26