Sök på webbplatsen

Filtera din sökning

Förfina din sökning med alternativen nedan.

SökfilterInnehållstyp
SökfilterStordistrikt
SökfilterMålgrupp
SökfilterÄmne
SökfilterTyp
SökfilterFas

Resultat

Visar från 261 till 270 av 358 resultat
 1. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Bostadshus i Lukuberget

  Till området planeras bostads- och lokalbyggande. Området är beläget mittemot Storåker, öster om Ring II på Lukubergets och Möilibackas område. Med detaljplanen säkerställs att viktiga naturobjekt...

 2. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Säästötammi

  Den privata markägaren planerar en ny bostadsbyggnad och en affärslokal i stället för den nuvarande bostadsbyggnaden som en del av Ainoas helhet.

 3. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Bostadsområdet Neppers II

  Till området mellan Ring III och Pitkäjärvi planerar Esbo stad bostadsområde med närservice till båda sidorna om Gammelgårdsvägen. I planeringen tar man hänsyn till landskap, rekreationsbehov och...

 4. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Småhusområdet Högnäs

  Syftet med detaljplanen är att öka det permanenta boendet i Högnäs genom att detaljplanera det som småhusområde. I planläggningen tryggas områdets kulturhistoriska, landskapsmässiga och naturvärden....

 5. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Småhusområdet Korppi

  Detaljplanen bildar småhus- och radhusområden samt ett omfattande rekreationsområde utmed Korpilampivägen. Detaljplanen kompletterar området med redan genomförda detaljplaner i Lahnus. Området har...

 6. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Tomter i Gillermossberget

  Syftet med stranddetaljplanen är att möjliggöra två eller tre byggplatser i den naturnära miljön.

 7. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Detaljplanering av en industritomt i Juvamalmen

  Syftet med detaljplaneändringen är att öka tomtens byggrätt för att möjliggöra en utvidgning av verksamheten. Programmet för deltagande och bedömning är framlagt 1.11. – 30.11.2021.

 8. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Skrakabyängens arbetsplatsområde

  Ett arbetsplatsområde planläggs. För området har tre olika planer utarbetats som presenteras i programmet för deltagande och bedömning. Programmet för deltagande och bedömning och...

 9. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Mindre utvidgning av Juvamalmens industriområde

  Med ändringen av detaljplanen eftersträvar man möjligheten att bygga en ny transformatorstation och en ny kraftledning. Syftet med projektet är att förbättra tillförlitligheten i och kvaliteten på...

 10. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Flervåningshusområde i Kalajärvi

  Syftet med ändringen av detaljplanen för Kalajärvi centrum är att höja byggrätten för bostadsbyggnaderna som byggs i objektet och öka antalet våningar. Med detta möjliggörs byggande av fler...

FöregåendeNästa
 1. 1
 2. 26
 3. 27
 4. 28
 5. 36