Sök på webbplatsen

Filtera din sökning

Förfina din sökning med alternativen nedan.

SökfilterInnehållstyp
SökfilterStordistrikt
SökfilterMålgrupp
SökfilterÄmne
SökfilterTyp
SökfilterFas

Resultat

Visar från 251 till 260 av 369 resultat
 1. Stadsmiljöprojekt / Gator och trafik

  Ledfyrsgatan

  Planeringen av Ledfyrsgatan torde inledas 2022. Planerna utarbetas för den obyggda delen av Ledfyrsgatan. På gatan planeras kantsten, gång- och cykelbana, dagvattenavlopp och kommunalteknik. Under...

 2. Stadsmiljöprojekt / Gator och trafik

  Gäddvägen

  För Gäddvägen utarbetas byggnadsplaner utifrån den gällande gatuplanen. Gäddvägen byggs om och på norra sidan av den byggs en parkeringsficka. Samtidigt renoveras dagvattenavloppet samt vatten och...

 3. Stadsmiljöprojekt / Gator och trafik

  Fiskgjusvägen

  Detaljplanen Karabacka II håller på att ändras. I anslutning till detta utarbetas gatu- och byggnadsplaner för Fiskgjusvägen. Fiskgjusvägen är en cirka 450 meter lång och i planområdet 7 meter bred...

 4. Stadsmiljöprojekt / Generalplanering

  Delgeneralplanen Stenbruket

  Planområdet ligger inom den kommande metrostationens influensområde och delgeneralplanen siktar på år 2040. Delgeneralplanen behövs för utvecklingen av zonen längs metron och Stensviks station. Kring...

 5. Stadsmiljöprojekt / Gator och trafik

  Mellersta och östra delen av Övergårdsvägen, Sökövägen och Sököstråket

  Vid entreprenaden saneras det vill säga ombyggs mellersta och östra delen av Övergårdsvägen, Sökövägen och Sököstråket.

 6. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Parkbacken

  Ändringen av detaljplanen gäller kvarteret med de offentlig byggnaderna och en del av parken. Området omvandlas till ett kvartersområde med byggnader som betjänar bostads-, affärs- och...

 7. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Ändring av detaljplanen för Mimerkkigränden i Hagalund

  Genom en etappvis ändring av detaljplanen ändras planbeteckningarna så att de motsvarar nuläget. Dessutom arrangeras tomterna. En etappvis ändring av detaljplanen innebär att endast enskilda...

 8. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Kongsbergsparken

  Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra byggande av ett daghem utmed goda trafikförbindelser i Esbovikens centrumområde. Med ändringen tryggas skyddet av flygekorrarna och hanteringen...

 9. Stadsmiljöprojekt / Gator och trafik

  Byggandet av gatorna Gräsaporten och Gräsaskuggan

  I entreprenaden ombyggs gatorna Gräsaporten och Gräsaskuggan samt gång- och cykelvägarna och vattenförsörjningen förnyas. Arbetsplatsen ligger i området som avgränsas av Kvisbackavägen, Gräsabrinken...

 10. Stadsmiljöprojekt / Gator och trafik

  Byggandet av Kurtbyvägen

  I byggprojektet ingår byggandet av Kurtbyvägens kommunalteknik mellan Kurtmalmen och Lambrostigen och byggandet av Lambrostigen som en parkstig. Området ligger i stadsdelen Kurtby i planområdet...

FöregåendeNästa
 1. 1
 2. 25
 3. 26
 4. 27
 5. 37