Sök på webbplatsen

Filtera din sökning

Förfina din sökning med alternativen nedan.

SökfilterInnehållstyp
SökfilterStordistrikt
SökfilterTyp
SökfilterFas

Resultat

Visar från 251 till 260 av 315 resultat
 1. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Hotell, kongresscenter och kontor i Kägeludden

  Syftet för det nya området, som bildas genom havsfyllning, är i huvudsak att planera ett hotell- och kongresscenter samt en kontorsbyggnad på huvudkontorsnivå.

 2. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Parkeringsanläggning i bergrum i Kägeludden

  Detaljplanen möjliggör byggande av cirka 3 000 parkeringsplatser i en allmän underjordisk parkeringshall i Kägeludden och i den södra delen av Otnäsvägen. Kuusisaarentie, Ring I och metron samt i...

 3. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Ett kontorshus av trä i södra Kägeludden

  Till den södra delen av Kägeludden planeras en högklassig kontorsbyggnad i trä. Ändringen är en del av utvecklingen av Kägeludden till ett internationellt företags-, forsknings- och...

 4. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Kalevalavägen

  Syftet med planändringen är att förbättra fordonstrafikens funktion på Kalevalavägen och möjliggöra en tillräcklig utrymmesreservation för cykelvägar och kollektivtrafiken.

 5. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Kompletterande bebyggelse i Bågsvängen

  På Bågsvängens område planeras bostadsbyggande som lämpar sig i kulturmiljön i stället för de nedrivna hemmen och Jousenkaari skola, som eventuellt ska rivas. Under planprojektet ska det avgöras...

 6. Stadsmiljöprojekt / Parker

  Lekplatsen i Natagräsparken

  Esbo stad inleder planeringen av rivningen av lekplatsen i Natagräsparken i Karabacka (Trastparksvägen 4 B, 02620 Esbo) och den fortsatta utvecklingen av området som ett grönområde. I rivningen ingår...

 7. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Kanervahemmet

  Syftet med ändringen av detaljplanen är att bygga ut vårdhemmet Kanervahemmet i Westend. Planen har vunnit laga kraft 25.8.2021.

 8. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Kägelstranden 4

  Syftet med ändringen av detaljplanen är att ändra användningssyftet med kontorsbyggnaden för att även tillåta ändring av källarvåningen och den översta våningen i byggnaden till affärs- och...

 9. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Småhustomt i Laaksonpesä

  Syftet med ändringen av detaljplanen är att omvandla affärsbyggnadens kvartersområde till ett kvartersområde för bostadsbyggnader. Med detta möjliggörs byggande av två parhus. Planen har vunnit laga...

 10. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Stensvikstullen

  Syftet med ändringen av detaljplanen är att expandera kvarterets lokaler som är avsedda för idrottsverksamhet. Med planändringen preciseras dessutom kvarterets övriga användningssyften. Planen har...

FöregåendeNästa
 1. 1
 2. 25
 3. 26
 4. 27
 5. 32