Sök på webbplatsen

Filtera din sökning

Förfina din sökning med alternativen nedan.

SökfilterInnehållstyp
SökfilterStordistrikt
SökfilterMålgrupp
SökfilterÄmne
SökfilterTyp
SökfilterFas

Resultat

Visar från 241 till 250 av 358 resultat
 1. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Kompletterande bebyggelse vid Sökö udd

  Till området planeras lätt kompletteringsbyggande av småhusområdet, så att områdets naturvärden tryggas och bevaras.

 2. Stadsmiljöprojekt / Granskning av markanvändningen

  Granskning av markanvändningen mellan Karabacka och Nybacka

  Stadsplaneringscentralen studerar möjligheterna för utveckling av ett område mellan Karabacka och Nybacka. Bakgrundsuppgifter: En reservering för en förlängning av Ring II i landskapsplanen har...

 3. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Kompletterande bebyggelse i småhusområdet Kolmpers

  Syftet är att uppnå resonabelt kompletteringsbyggande av småhusområdet, granskningar av rekreations- och gatuområden och fastställande av byggnads- och naturskydd. Stadsplaneringsnämnden godkänner...

 4. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Kvarter i Dalsvik

  Syftet med ändringen av detaljplanen är att ur planbestämmelserna för de tre bostadskvarteren på Dalsviksvägen och Dalgångsvägen ta bort skyldigheten, enligt vilken en del av byggrätten måste...

 5. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Rymdgatan

  Till området planeras flervåningshus med bostäder och en omvandling av Rymdgatan till gårdsgata. De nuvarande studentbostäderna är i dåligt skick och ska rivas. Samtidigt effektiviseras användningen...

 6. Stadsmiljöprojekt / Granskning av markanvändningen

  Hista

  En granskning av möjligheterna att utveckla markanvändningen i Hista inleds med beaktande av målen i generalplanen för norra och mellersta Esbo. Granskningen hänger ihop med planeringen av en ny...

 7. Stadsmiljöprojekt / Gator och trafik

  Byggandet av Kurtbyvägen

  I byggprojektet ingår byggandet av Kurtbyvägens kommunalteknik mellan Kurtmalmen och Lambrostigen och byggandet av Lambrostigen som en parkstig. Området ligger i stadsdelen Kurtby i planområdet...

 8. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Tomtenissevägen

  Syfte med ändringen av detaljplanen är att omvandla kvartersområdet för affärsbyggnaderna på Tomtenissevägen till ett kvartersområde med radhus och småhus. Stadsplaneringsnämnden har godkänt...

 9. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Kompletterande bebyggelse i Övre Sökö

  Ändringen av detaljplanen möjliggör ett effektivt kompletteringsbyggande i den omedelbara närheten av Sökö metrostation, i kvartersområdet för flervåningshusen med bostäder och utmed gatan på...

 10. Stadsmiljöprojekt / Generalplanering

  Delgeneralplanen Stenbruket

  Planområdet ligger inom den kommande metrostationens influensområde och delgeneralplanen siktar på år 2040. Delgeneralplanen behövs för utvecklingen av zonen längs metron och Stensviks station. Kring...

FöregåendeNästa
 1. 1
 2. 24
 3. 25
 4. 26
 5. 36