Sök på webbplatsen

Filter din sökning

Förfina din sökning med alternativen nedan.

SökfilterInnehållstyp
SökfilterStordistrikt
SökfilterTyp
SökfilterFas

Resultat

Visar från 11 till 20 av 259 resultat
 1. Stadsmiljöprojekt / Parker

  Kvastvägens lekplats

  Rivningsplanen för lekplatsen på Kvastvägen har färdigställts

 2. Stadsmiljöprojekt / Parker

  Liddalens lekplats

  Planeringen av en ombyggnad av Liddalens lekplatsen inleds

 3. Stadsmiljöprojekt / Parker

  Skopvägens lekplats

  Planeringen av en ombyggnad av lekplatsen på Skopvägen inleds

 4. Stadsmiljöprojekt / Parker

  Olars hundrastgård

  Olars hundrastgård ligger i Olars på grönområdet norr om Oppibackavägen och söder om Steinerskolan. Målet är att förnya staketet, ingångsportarna och serviceportarna samt att förbättra dräneringen i...

 5. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Uppdatering av detaljplanen Knopgränden

  Genom den etappvisa ändringen av detaljplanen ändras kravet på minimiantalet bilplatser så att det motsvarar den nuvarande normen för området i fråga.

 6. Stadsmiljöprojekt / Parker

  Mårtensängen

  I parken Mårtensängen reserveras enligt utkastet till parkplan plats för två spelplaner för racketsporten padel. Planerna placeras delvis på den nuvarande asfalterade korgbollsplanen. För...

 7. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Bostadshus i Smedsberget

  Ett nytt bostadsområde utmed den kommande Bysmedsvägen. Flervåningshusen med bostäder, som anpassats till Smedsbergets västra, norra och östra slänter, avgränsar kvartersgårdarna, som öppnas mot...

 8. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Diagonalen

  Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra servicekörning i den södra delen av Diagonalen, utmed gatuområdet som reserverats för fotgängare och cyklister, inom det markerade området....

 9. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Bostadshus vid Ligustergatan

  Detaljplanen ändras så att man i bostadskvarteret intill obebyggda Opinmäki kan bygga flervåningshus med bostäder. Markägarnas mål är att förverkliga flervåningshus med bostäder i kvarteret, i vilket...

 10. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Bostadshus på Bokgatan

  Markägarnas syfte är att bygga flervåningshus med bostäder i kvarteret. Den nuvarande detaljplanens täta småhusbyggande har inte genomförts med anledning av utmanande grundförhållanden. Planerarna...

FöregåendeNästa
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 26