Sök på webbplatsen

Filtrera din sökning

Precisera din sökning med alternativen nedan.

SökfilterInnehållstyp
SökfilterStorområde
SökfilterMålgrupp
SökfilterÄmne

Resultat

Visar från 91 till 100 av 113 resultat
 1. Nyhet

  En grönskande, tyst och lugn miljö med goda möjligheter till friluftsliv. Det är något som uppskattas av Esbobor. Stadsplaneringscentralen i Esbo utförde en enkät där man kartlade hurdana grönområden...

  • Planläggning
  • Natur
 2. Nyhet

  Miljö- och byggnadsnämnden samt miljö- och byggnadstillsynscentralen har delat ut Hurra-priset som erkänsla för en särskilt förtjänstfull och lyckad gärning i den byggda miljön. I år gick priset till...

  • Stadsutveckling
 3. Nyhet

  Esbos höga kunnande ger en god grund för användning av återhämtningsfinansieringen. Stimulanspengar söks för utvecklande av hållbara stadslösningar i områdena Kera, Otnäs och Stenbruket.

  • Hållbar utveckling
  • Klimat
 4. Nyhet

  Ett mångsidigt bostads- och arbetsplatsområde planeras i Stenbruket. När metron börjar trafikera Stensvik blir Stensvik en central knutpunkt för kollektivtrafiken. Största delen av det kommande...

  • Planläggning
 5. Nyhet

  I en enkät frågade man invånarna om naturens betydelse

  • Natur
  • Planläggning
 6. Nyhet

  Karaåker omvandlas till ett nytt bostads- och arbetsplatsområde vid utmärka trafikförbindelser

  • Planläggning
 7. Nyhet

  Syftet med planeringen är att förtäta befintlig stadsstruktur vid goda kollektivförbindelser. Den framtida metrostationen i Finno ligger på promenadavstånd, en halv kilometer från Rusthållsbrinken.

  • Planläggning
  • Stadsutveckling
 8. Nyhet

  Esbo stad har berett ett nytt beslutsförslag i samarbete med berörda parter. En central fråga är möjliggörande av den fortsatta planeringen av direktbanan Esbo–Salo.

  • Stadsutveckling
  • Planläggning
 9. Nyhet

  Förlängningen av Västmetron från Mattby till Stensvik blir klar under år 2023. I och med förlängningen får Esbo fem nya stationer: Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. I denna artikelserie...

  • Stadsutveckling
 10. Nyhet
  • Stadsutveckling
FöregåendeNästa
 1. 1
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12