Sök på webbplatsen

Filtera din sökning

Förfina din sökning med alternativen nedan.

SökfilterInnehållstyp
SökfilterStordistrikt
SökfilterMålgrupp
SökfilterÄmne

Resultat

Visar från 1 till 10 av 77 resultat
 1. Nyhet

  Kriget i Ukraina och allt dyrare priser på fossila bränslen påskyndar programmet för hållbar utveckling.

  • Hållbar utveckling
 2. Nyhet
  • Sysselsättning
 3. Nyhet

  På sitt sista möte före sommarpausen behandlade kulturnämnden bland annat revisionsnämndens utvärderingsberättelse och en behovsutredning av lokaler för stadsmuseets samlingar.

  • Kulturnämnden
 4. Nyhet

  På torsdagens möte godkände nämnden Svenska rum uppdateringen av planen för småbarnspedagogik på svenska i Esbo. De mest centrala ändringarna gäller stöd för barnen. Mindre ändringar har gjorts bland...

  • Svenska rum
 5. Nyhet

  På torsdagens möte antecknade nämnden Svenska rum för kännedom nämndens och för sin del bildningssektorns uppföljning av det ekonomiska läget och strategin per 30.4.2022.

  • Svenska rum
 6. Nyhet

  Stadsstyrelsens sammanträde ordnas måndag 16.5.2022 kl. 13. Ursprungligen skulle stadsstyrelsen sammanträda 9.5.2022, men tidpunkten flyttades fram med en vecka på grund av strejken inom den...

  • Stadsfullmäktige
 7. Nyhet

  Hurdan är framtidens bibliotek i Esbo när man måste spara i stadens utgifter?

 8. Nyhet

  Coronapandemin har gjort det långsammare för Esboborna att komma till tjänster, vilket lett till en ökning av vårdskulden, undervisningsskulden och välfärdsskulden.

  • Ulkoinen tarkastus
 9. Nyhet

  Hurdan är framtidens bibliotek i Esbo när man måste spara i stadens utgifter?

 10. Nyhet
  • Esbo för alla
Nästa
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 8