Sök på webbplatsen

Filtrera din sökning

Precisera din sökning med alternativen nedan.

SökfilterInnehållstyp
SökfilterStordistrikt
SökfilterTyp
SökfilterFas

Resultat

Visar från 1 till 10 av 10 resultat
 1. Stadsmiljöprojekt / Parker

  Alberga idrottspark

  Stadsteknikcentralen i Esbo utarbetar en parkplan för området vid Alberga idrottspark. Planeringen görs i samarbete med resultatenheten för idrott och sport i Esbo. Syftet är att planera nya...

 2. Stadsmiljöprojekt / Parker

  Vahvialaberget

  Stadsteknikcentralen i Esbo planerar i samarbete med Esbo idrottstjänster nya motionstrappor i parkområdet vid Vahvialaberget. I området finns en bergssluttning som är nästan fri från träd. Avsikten...

 3. Stadsmiljöprojekt / Parker

  Planen för rivningen av Olvongrändens lekplats är färdig

  Planen för rivning av Olvongrändens lekplats (Olvongränden 5 A, 02770 Esbo) har blivit färdig. Rivningen utförs enligt Esbos program för lekplatser 2016–2026 (på finska) och den innebär att...

 4. Stadsmiljöprojekt / Parker

  Olars hundrastgård

  Olars hundrastgård ligger i Olars på grönområdet norr om Oppibackavägen och söder om Steinerskolan. Målet är att förnya staketet, ingångsportarna och serviceportarna samt att förbättra dräneringen i...

 5. Stadsmiljöprojekt / Parker

  Kvastvägens lekplats

  Rivningsplanen för lekplatsen på Kvastvägen har färdigställts

 6. Stadsmiljöprojekt / Parker

  Centralsåkern och Sälbacksåkern

  Parkområden Centralsåkern och Sälbacksåkern är belägna i Kaitans mellan Sälvägen och Sälbågen.

 7. Stadsmiljöprojekt / Parker

  Mårtensängen

  I parken Mårtensängen reserveras enligt utkastet till parkplan plats för två spelplaner för racketsporten padel. Planerna placeras delvis på den nuvarande asfalterade korgbollsplanen. För...

 8. Stadsmiljöprojekt / Parker

  Lillhemtparkens lekplats

  Esbos stadsteknikcentral har i värksatt en förbättringsplan för Lillhemtparkens lekplatsen. Utkastet till planen för Lillhemtparkens lekplats visas på webbplatsen www.otakantaa.fi från och med den...

 9. Stadsmiljöprojekt / Parker

  Tomtenisseparken

  Stadsteknikcentralen i Esbo har inlett utarbetandet av en park- och byggplan för Tomtenisseparken i Tomtekulla. Primärt vid planeringen är dagvattenhanteringen. I synnerhet vill vi förbättra...

 10. Stadsmiljöprojekt / Parker

  Gamla-Mankby

  En parkplan håller på att göras för Gamla Mankbys och Finnsbergets fornminnesområde, Finnsbackens frilufts- och strövområde samt området för parkering. Gamla Mankby är en av Finlands bäst förvarade...