Sök på webbplatsen

Filtrera din sökning

Precisera din sökning med alternativen nedan.

SökfilterInnehållstyp
SökfilterStordistrikt
SökfilterTyp
SökfilterFas

Resultat

Visar från 1 till 10 av 34 resultat
 1. Stadsmiljöprojekt / DetaljplaneringPåverka 6.3.-4.4.2023

  Gamla Lillhemtvägen

  Detaljplaneändringen sker i huvudsak vid Gamla Lillhemtvägen. I den nuvarande detaljplanen har vägförbindelsen reserverats för gång- och cykeltrafik. Genom detaljplaneändringen öppnas vägförbindelsen...

 2. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Notudden II

  Med en ändring av detaljplanen ändras användningsändamålet för ett kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader så att det delvis kan användas för boende. En del av planområdet kommer att bevaras...

 3. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Kvarter i Gräsabrinken

  Syftet med ändringen av detaljplanen är att bevara arbetsplatser i området och effektivisera användningen av området så att man även kan bygga bostäder och service där. Ägaren till kvarteret som...

 4. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Olarsbäckens industriområde

  Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra bevarandet av Olarsbäckens bilhandlar på området genom att ordna områdets byggnadsrätt på nytt. Samtidigt preciseras områdets användningssyfte...

 5. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Koronahörnet II

  Med ändringen av detaljplanen fortsätts utvecklingen av den enhetliga stadsbilden i den södra delen av Kvisbacka. Den nuvarande kontorsbyggnaden, som används i ofullständig utsträckning, ska rivas. I...

 6. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Parkering vid Kvisgatan

  Med en etappvis detaljplan uppdateras parkeringsbestämmelserna för kvarter 22115 så att de följer de nuvarande beräkningsanvisningarna. I övrigt förblir den gällande detaljplanen jämte bestämmelser i...

 7. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Bolarsvägen

  Esbo stad detaljplanerar gatan som förenar Bolarsvägen och Oppibackavägen som presenteras i generalplanen för de södra delarna av Esbo. Gatan minskar behovet av genomfartstrafik på Mångatan i Olars...

 8. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Parkering i Vändkretsen

  Med ändringen av den etappvisa detaljplanen uppdateras parkeringsbestämmelserna och information som anges onom parenteser. I övrigt förblir denna lagakraftvunna detaljplan giltig, inklusive dess...

 9. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Mattlidens skolcentrum

  Esbo stad utarbetar en detaljplan för Mattlidens svenskspråkiga skolcentrum och för kompletteringsbyggandet som planerats för dess närmiljö.

 10. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Distdalen

  Utmed Finnviksvägen, mellan Lägelvägen och Fiskarvägen, väster om Fiskarvägen, är ett viktigt område för kompletteringsbyggande i närheten av Mattby metrostation. Syftet med detaljplanen är att...

Nästa
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4