Sök på webbplatsen

Filtrera din sökning

Precisera din sökning med alternativen nedan.

SökfilterInnehållstyp
SökfilterStordistrikt
SökfilterTyp
SökfilterFas

Resultat

Visar från 1 till 10 av 35 resultat
 1. Stadsmiljöprojekt / DetaljplaneringPåverka 20.3.-19.4.2023

  Naturskyddsområdet vid träsket Kaliton

  Naturskyddsområdet kring träsket Kaliton förstoras i enlighet med åtgärdsprogrammet för naturskydd och det får en detaljplan. Programmet för deltagande och bedömning är framlagt 20.3–19.4.2023.

 2. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Tomtinfart via Bergbäcksgången

  I detaljplanen anvisas en körförbindelse till en bostad norr om parkområdet. Förslaget är framlagt 6.3–20.3.2022.

 3. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Detaljplanering av en tomt för affärsbyggnader i Grundbacka

  Syftet med detaljplaneändringen är att ändra beteckningen för en obebyggd tomt för affärsbyggnader så att där tillåts lokaler för tjänster, till exempel för ett vårdhem. Planen har vunnit laga kraft...

 4. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Tomter i Gillermossberget

  Syftet med stranddetaljplanen är att möjliggöra två eller tre byggplatser i den naturnära miljön.

 5. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Flervåningshusområde i Kalajärvi

  Syftet med ändringen av detaljplanen för Kalajärvi centrum är att höja byggrätten för bostadsbyggnaderna som byggs i objektet och öka antalet våningar. Med detta möjliggörs byggande av fler...

 6. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Småhusområdet Korppi

  Detaljplanen bildar småhus- och radhusområden samt ett omfattande rekreationsområde utmed Korpilampivägen. Detaljplanen kompletterar området med redan genomförda detaljplaner i Lahnus. Området har...

 7. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Mindre utvidgning av Juvamalmens industriområde

  Med ändringen av detaljplanen eftersträvar man möjligheten att bygga en ny transformatorstation och en ny kraftledning. Syftet med projektet är att förbättra tillförlitligheten i och kvaliteten på...

 8. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Detaljplanering av en industritomt i Juvamalmen

  Syftet med detaljplaneändringen är att öka tomtens byggrätt för att möjliggöra en utvidgning av verksamheten. Programmet för deltagande och bedömning är framlagt 1.11. – 30.11.2021.

 9. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Bostadsområdet Neppers II

  Till området mellan Ring III och Pitkäjärvi planerar Esbo stad bostadsområde med närservice till båda sidorna om Gammelgårdsvägen. I planeringen tar man hänsyn till landskap, rekreationsbehov och...

 10. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Bostadshus och lokaler i Neppersporten

  Syftet med detaljplanen är att i kulturlandskapet placera lämpligt bostads- och lokalbyggande som passar i kulturlandskapet samt närservice söder om Skrakabyknuten utmed Ring III.

Nästa
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4