Sök på webbplatsen

Filtrera din sökning

Precisera din sökning med alternativen nedan.

SökfilterInnehållstyp
SökfilterStordistrikt
SökfilterTyp
SökfilterFas

Resultat

Visar från 1 till 10 av 12 resultat
 1. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Småhus vid Kurtbrinken

  Med ändringen av detaljplanen för området (kvarter 45103, tomt 5) möjliggörs likvärdigt byggande av fristående småhus som i de omgivande områdena. Tomten som är objekt för ändringen är belägen i...

 2. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Esbobyvägen

  Syftet är att förbättra förutsättningarna för lantbruksverksamhet och gångförbindelserna i Esbogårds kulturhistoriskt betydande miljö. Planeringen gäller miljön kring Esbogård, i närheten av...

 3. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Åminne gård

  Syftet med ändringen av detaljplanen är att ändra användningssysftet för Åminne gård i Kurtby. För närvarande är gårdskvarteret anvisat för användning av offentliga tjänster. Planen har vunnit laga...

 4. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Småhusområdet Skjutsbacken

  Till området planeras ett nytt småhusområde, som följer terrängens former. Skjutsbacken är belägen norr om den historiska Hansavägen, cirka en kilometer från Köklax tågstation.

 5. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Småhus i Backstugan

  Esbo stads syfte är att möjliggöra småhusboende i området. Planen har vunnit laga kraft.

 6. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Småhusområdet Musslaxberget

  Syftet med detaljplaneringen är att möjliggöra utvecklingen av planområdet som småhusområde så att grönområdena bevaras i tillräckligt omfattande utsträckning.

 7. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Mulbyhagen

  Till området planeras nya småhus och lokaler för ridskoleverksamhet. Med detaljplaneringen säkerställs det att ett öppet odlingslandskap bevaras och att nya friluftsleder bildas utmed Esbo å. De...

 8. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Utveckling av Köklax stations omgivning

  Till industri- och förrådsområdet söder om Köklax station planeras centrumaktigt bostadsbyggande, service, parker och en terminal för kollektivtrafiken. På norra sidan av banan ökas mängden...

 9. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Köklaxleden

  Esbo stads mål är att omvandla Köklaxleden till en gata. Köklaxleden har tidigare planlagts i delar som gata och affärsområde. En del av den är tills vidare icke-planlagd. Planläggningens om utförs...

 10. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Område för affärs- och utbildningsverksamhet i Finns

  Markanvändningsändamålet för Omnias område i Finns ändras så att det utöver utbildningsverksamhet kan idkas affärsverksamhet i området. Skyddet av området och byggnaderna uppdateras. Programmet för...

Nästa
 1. 1
 2. 2