Sök på webbplatsen

Filtrera din sökning

Precisera din sökning med alternativen nedan.

SökfilterInnehållstyp
SökfilterStordistrikt
SökfilterTyp
SökfilterFas

Resultat

Visar från 1 till 10 av 81 resultat
 1. Stadsmiljöprojekt / DetaljplaneringPåverka 20.3.-19.4.2023

  Underjordiska utrymmen i Otnäs

  I Otnäs, under storkvarteret Stenkarlen, planläggs underjordiska utrymmen. Detaljplanen gör det möjligt att bilda en 3D-fastighet, det vill säga underjordiska tomter. rogrammet för deltagande och...

 2. Stadsmiljöprojekt / DetaljplaneringPåverka 20.3.-19.4.2023

  Nybyggnad i Stenkarlen

  I Stenkarlen i Otnäs uppdateras planen genom att bryta ut gatuliknande förbindelser till gator, anvisa parkområden och precisera planbestämmelserna för kvarteren så att de motsvarar...

 3. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Nybyggnad i Gäddviks köpcentrum

  Till Gäddviks centrum planeras nya bostäder samt affärs- och servicelokaler i stället för köpcentret som ska rivas. Med planförändringen vill man förbättra miljön för fotgängare och gatuarrangemangen...

 4. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Tennishallar i Torvmossen

  Med ändringen av detaljplanen möjliggörs byggande av idrotts- och rekreationsfunktioner och -lokaler på ett lättillgänglig område i Bredvik. Klubbhuset på Hagalunds golfcenter i Torvmossen byggs ut....

 5. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Rietomtehörnet

  Syftet med ändringen av detaljplanen är i huvudsak att omvandla området med bilhandlar till ett bostadskvarter. Förbindelserna mellan metrostationen och Bergstomtens område förbättras. Området är en...

 6. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Ändring av centrallaboratoriets område till ett bostadskvarter

  Med ändringen av detaljplanen möjliggörs nytt bostadsbyggande samt affärs-, service- och arbetslokaler i Otnäs i stället för den nedrivna laboratoriebyggnaden och industrihallen. Förslaget är...

 7. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Kompletterande bebyggelse i kvarteren Biologen och Havstekniken i Otnäs

  Av kvarteren Biologen och Marinteknik planeras en mångsidig stad som en del av Otnäs kulturhistoriskt värdefulla miljö. Till området planeras bostäder samt undervisnings- och kontorslokaler. Med...

 8. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Ängskulla kapell

  Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra byggande av flervåningshus med bostäder för lätt serviceboende för äldre. I led med ändringen kommer Ängskulla kapell, som är i dåligt skick,...

 9. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Planbeteckningar ändras i Ängskulla

  I detaljplanen Bergstomten ändras beteckningar och bestämmelser. Ändringarna är ringa. Bland annat ändras minsta antalet bilplatser för studentbostäder och förutom butikslokaler tillåts också...

 10. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Hotell, kongresscenter, bostäder och kontor i Kägeludden

  I Kägeludden planeras kontor, ett hotell, ett kongresscenter och bostäder. Ändringen är en del av utvecklingen av Kägeludden till ett internationellt företags-, forsknings- och innovationsområde. Med...

Nästa
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 9