Sök på webbplatsen

Filtera din sökning

Förfina din sökning med alternativen nedan.

SökfilterInnehållstyp
SökfilterStordistrikt
SökfilterTyp
SökfilterFas

Resultat

Visar från 1 till 10 av 52 resultat
 1. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Hannusträskets östra sida detaljplaneras för kompletterande bebyggelse

  I Hannusstranden planläggs ett tätt, urbant bostadsområde med stark förbindelse till naturen. Mellan Hannusträsket och de nya byggnaderna planläggs en strandpark som förblir i naturtillstånd....

 2. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Detaljplanering av nya Finno centrum

  I området planläggs ett nytt centrum med metro, bostäder, arbetsplatser, servicekvarter och rekreationsområden. Området är värdefullt för fågelbeståndet och ska skyddas. Det säkerställs att åtgärder...

 3. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Stensviks metrocentrum

  Den privata markägaren planerar att bygga flervåningshus med bostäder på 4–8 våningar, ett 22 våningar högt tornhus med bostäder och lokaler för kvartersbutiker i markplan i området i stället för det...

 4. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Kompletterande bebyggelse vid Svedjedalsvägen

  Den privata markägaren planerar att bygga flervåningshus med bostäder på 4–8 våningar, ett 22 våningar högt tornhus med bostäder och lokaler för kvartersbutiker i markplan i området i stället för det...

 5. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Dyningsparken

  I ändringsområdet för Dyningsparkens detaljplan planeras grönskande, centrumaktigt byggande. På markplan i byggnaderna placeras kvartersbutiker. Rekreationsanslutningen, som löper genom området...

 6. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Brukssveden

  Till den södra delen av Stenbruket planeras ett mångsidigt instituts-, forsknings- och företagskvarter. Man planerar centrala gångförbindelser från Stenbruksplatsen och Stenbruksgatan till Stensviks...

 7. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Uppdatering av detaljplanen Knopgränden

  Genom den etappvisa ändringen av detaljplanen ändras kravet på minimiantalet bilplatser så att det motsvarar den nuvarande normen för området i fråga.

 8. Stadsmiljöprojekt / Parker

  Mårtensängen

  I parken Mårtensängen reserveras enligt utkastet till parkplan plats för två spelplaner för racketsporten padel. Planerna placeras delvis på den nuvarande asfalterade korgbollsplanen. För...

 9. Stadsmiljöprojekt / Parker

  Centralsåkern och Sälbacksåkern

  Parkområden Centralsåkern och Sälbacksåkern är belägna i Kaitans mellan Sälvägen och Sälbågen.

 10. Stadsmiljöprojekt / Gator och trafik

  Tjärporten

  Tjärporten är en obebyggd, lokal tomtgata. Planeringen av Tjärporten inleddes för att gatan ska kunna byggas i enlighet med detaljplanen så att det blir möjligt att bygga nya fastigheter vid...

Nästa
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 6