Sök på webbplatsen

Filter din sökning

Förfina din sökning med alternativen nedan.

Innehållstyp
Stordistrikt
Typ
Fas
Gå tillbaka till sökresultat

Resultat

Lägg till mer filter
Visar från 1 till 10 av 11 resultat
 1. Stadsmiljöprojekt

  Delgeneralplanen Finnohamnen

  Plan omfattar Finnohamnens område, Birisholm och Ryssjeholmen i södra delen av Finno. Delgeneralplanen Finnohamnen omfattar utredningsområdet i generalplanen för södra Esbo och en eventuell ändring...

 2. Stadsmiljöprojekt

  Bostadshus på Ledsfyrsgatan

  Till västra sidan om Köklaxleden planeras bostäder och en dagligvaruhandel.

 3. Stadsmiljöprojekt

  Delgeneralplanen Bergö

  Planområdet utgörs av Bergö. Området planläggs för mera bebyggelse, huvudsakligen för permanent boende. Delgeneralplanen kommer att liga till grund när staden beviljar bygglov

 4. Stadsmiljöprojekt

  Skärgårdens delgeneralplan

  Delgeneralplanen Skärgården omfattar alla de områden i skärgården som inte har någon annan delgeneralplan som styr det noggrannare byggandet. Skärgården få enhetliga principer för byggande av...

 5. Stadsmiljöprojekt

  Delgeneralplanen Stora och Lilla Bodö

  Delgeneralplanen Stora och Lilla Bodö omfattar Stora Bodö och Lilla Bodö. I delgeneralplanen ingår fritidsbostäder, naturskyddsområden samt jord- och skogsbruksområden. Delgeneralplanen kommer att...

 6. Stadsmiljöprojekt

  Delgeneralplanen Stenbruket

  Planområdet ligger inom den kommande metrostationens influensområde och delgeneralplanen siktar på år 2040. Delgeneralplanen behövs för utvecklingen av zonen längs metron och Stensviks station. Kring...

 7. Stadsmiljöprojekt

  Mellersta och östra delen av Övergårdsvägen, Sökövägen och Sököstråket

  Vid entreprenaden saneras det vill säga ombyggs mellersta och östra delen av Övergårdsvägen, Sökövägen och Sököstråket.

 8. Stadsmiljöprojekt

  Sjötorget och Strandpromenaden vid Dyningsstranden

  Stadsteknikcentralen har inlett planeringen av en anläggning som skyddar mot översvämning vid Sjötorget och Dyningsstranden i Stensvik.

 9. Stadsmiljöprojekt

  Kutparkens lekplats

  Esbos stadsteknikcentral har i värksatt en rivningsplan för Kutparkens lekplats. Rivning av lekplatsen grunder sig på Esbo stads lekplatsprogram 2016-2026. Målsättningen med rivningen är att...

 10. Stadsmiljöprojekt

  Finno skola (Röda huset)

  Läsåret 2020-2021 har skolan 268 elever fördelade på 19 undervisningsgrupper, såväl stora som små. De små undervisningsgrupperna betjänar de svenskspråkiga eleverna i Esbo som är i behov av extra...

Nästa
 1. 1
 2. 2