Sök på webbplatsen

Filtrera din sökning

Precisera din sökning med alternativen nedan.

SökfilterInnehållstyp
SökfilterStordistrikt
SökfilterTyp
SökfilterFas

Resultat

Visar från 1 till 10 av 68 resultat
 1. Stadsmiljöprojekt / ParkerPåverka 24.1.-13.2.2023

  Ängsfågelsparken

  Esbo stad har inlett parkplaneringen av Ängsfågelsparken i Karabacka.

 2. Stadsmiljöprojekt / Gator och trafikPåverka 23.1.-6.2.2023

  Björkgård anslutningsparkering, Bredaporten och Ullasbackavägen

  Esbo Stadsbanan projektet planerar att renovera anläggningarna i Björkgård stations anslutningsparkering, Bredaporten och Ullasbackavägen. Städerna Esbo och Grankulla har deltagit i planeringen.

 3. Stadsmiljöprojekt / Gator och trafikPåverka 30.1.-13.2.2023

  Lansastigen, Rotegången och Rotetorpet

  Som en del av Kustbansbanan planeras underfarten Lansatunneln under Kustbanan. Lansastigens, Rotegångens och Rotetorpets förbindelser ändras så att gång- och cykelbanan vid underfarten blir smidig...

 4. Stadsmiljöprojekt / ParkerPåverka 30.1.-13.2.2023

  Björkgårdsstråket

  Som en del av Kustbansbanan planeras Björkgårdsstråket som en smidig och säker förbindelse för gång- och cykeltrafik. Samtidigt byggs ett magasin för fördröjning av dagvatten i området. Avsikten är...

 5. Stadsmiljöprojekt / ParkerPåverka 30.1.-13.2.2023

  Kilogårdsstråket

  Som en del av Kustbansbanan planeras Kilogårdsstråket som en smidig och trygg förbindelse för gång- och cykeltrafik. Avsikten är att byggandet ska ske samtidigt med Stadsbanan i Esbo.

 6. Stadsmiljöprojekt / Gator och trafik

  Gatu- och parkplaner inom detaljplaneområdet Säteribergskanten

  Stadsteknikcentralen gör gatu- och parkplaner inom detaljplaneområdet Säteribergskanten. Planerna anknyter till byggandet av trafikförbindelser som behövs för att utveckla området, till förbättringen...

 7. Stadsmiljöprojekt / Gator och trafik

  Vingen och Fjädern

  Esbo stad har börjat utarbeta gatuplaner för gatorna Vingen och Fjädern.

 8. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Detaljplanering av bostadshus vid Tornfalksvägen

  Markägaren söker ändring gällande kvarteret med flervåningshus med bostäder på Tornfalksvägen. Syftet med ändringen är att kompletteringsbygga kvarteret. Förslaget är framlagt 14.11–13.12.2022.

 9. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Juppers gator

  Målet med detaljplaneändringen är att göra detaljplanebeteckningar enhetligare. Därför slopas de separata beteckningarna för gång- ja cykeltrafik i detaljplanen. Gång- och cykelvägar planeras och...

 10. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Flervåningshus i Karamalmsbrinken

  Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra byggande av ett nytt område i Karamalnsbrinken. Till området planeras i huvudsak bostadsbyggande. Området är kopplat till Keras centrumområde....

Nästa
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 7