Sök på webbplatsen

Filtera din sökning

Förfina din sökning med alternativen nedan.

SökfilterInnehållstyp
SökfilterStordistrikt
SökfilterMålgrupp
SökfilterÄmne
SökfilterTyp
SökfilterFas

Resultat

Visar från 1 till 10 av 64 resultat
 1. Stadsmiljöprojekt / Gator och trafikPåverka 10.10.-24.10.2022

  Vingen och Fjädern

  Esbo stad har börjat utarbeta gatuplaner för gatorna Vingen och Fjädern.

 2. Stadsmiljöprojekt / Gator och trafik

  Offentligt framlagda: Veteranvägen

  Esbo stad har inlett utarbetandet av gatu- och byggnadsplanering för Veteranvägen som syftar till att den nuvarande gatan byggs så att den motsvarar detaljplanen. Gatuplan är en administrativ plan...

 3. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Flervåningshus i Karamalmsbrinken

  Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra byggande av ett nytt område i Karamalnsbrinken. Till området planeras i huvudsak bostadsbyggande. Området är kopplat till Keras centrumområde....

 4. Stadsmiljöprojekt / Parker

  Grönbacka invånarparken

  Esbo stad inleder planeringen av en ombyggnad av invånarparken i Grönbacka. Ombyggnaden genomförs i enlighet med Esbos program för lekplatser 2016–2026.

 5. Stadsmiljöprojekt / Parker

  Alberga idrottspark

  Stadsteknikcentralen i Esbo utarbetar en parkplan för området vid Alberga idrottspark. Planeringen görs i samarbete med resultatenheten för idrott och sport i Esbo. Syftet är att planera nya...

 6. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Lansatunneln och andra trafikarrangemang i Kilo

  Den ungefärliga placeringen av vägporten Lansatunneln flyttas till en plats som motsvarar de nyaste planerna. Samtidigt ändras parkeringsområdet söder om järnvägen till gata för gång och cykling. Det...

 7. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Körsbärsgränden i småhusområdet Kavallbacken planläggs

  Ett kvartersområde för industri- och lagerbyggnader ändras till kvartersområde för småhus. Det är fråga om en detaljplaneändring. Planområdet är beläget mitt i ett befintligt småhusområde. Förslaget...

 8. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Keras centrum

  Syftet med detaljplaneringen för Kera är att omvandla Kera till ett stadsmässigt nytt lokalcentrum, där flervåningshus och skolor hamnar på båda sidorna om Kera station. Fullmäktige har godkänt...

 9. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Södra Gröndal

  Detaljplanens ändringsområde är beläget i Gröndal i Grännäs. I området finns ett minnesservicecenter, byggnaden för en före detta hemvårdskola samt två gamla bostadsbyggnader (kvarter 61081, tomt 8)....

 10. Stadsmiljöprojekt / Detaljplanering

  Flervåningshusområde i Sockenbackakilen

  Detaljplanens ändringsområde är beläget i Mäkkylä, på gränsen till Helsingfors. Området med industri-, kontors- och förrådsbyggnader mellan Åbovägen och banområdet omvandlas till ett...

Nästa
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 7