Sök på webbplatsen

Filtera din sökning

Förfina din sökning med alternativen nedan.

SökfilterInnehållstyp
SökfilterStordistrikt
SökfilterMålgrupp
SökfilterÄmne
SökfilterTyp
SökfilterFas

Resultat

Visar från 1 till 10 av 393 resultat
 1. Stadsmiljöprojekt / DetaljplaneringPåverka 3.10.-1.11.2022

  Kyrkvärdsparken

  På området mellan begravningsplatsen och Esbovägen planläggs servicefunktioner för begravningsplatsen. Förslaget är framlagt 3.10–1.11.2022.

 2. Stadsmiljöprojekt / Gator och trafikPåverka 10.10.-24.10.2022

  Offentligt framlagda: Fiskalsgränden, parkeringsplats

  Esbo stad utarbetar en gatuplan för parkeringsplatsen Fiskalsgränden. När planen genomförs förbättras parkeringen i området och nätet av laddstationer för elbilar. Förslag till gatuplaner hålls...

 3. Stadsmiljöprojekt / Gator och trafikPåverka 10.10.-24.10.2022

  Vingen och Fjädern

  Esbo stad har börjat utarbeta gatuplaner för gatorna Vingen och Fjädern.

 4. Stadsmiljöprojekt / ParkerPåverka 24.10.-7.11.2022

  Gammelgräsaparkens mattvättplats

  Esbos stadsteknikcentral har i värksatt en förbättringsplan för Gammelgräsaparkens mattvättplats. Mattvättplatsen är belägen i Olarsbäcken nära Gräsa ungdomshus.

 5. Stadsmiljöprojekt / DetaljplaneringPåverka 19.9.-18.10.2022

  Detaljplanering av en tomt för affärsbyggnader i Grundbacka

  Syftet med detaljplaneändringen är att ändra beteckningen för en obebyggd tomt för affärsbyggnader så att där tillåts lokaler för tjänster, till exempel för ett vårdhem. Förslaget är framlagt...

 6. Stadsmiljöprojekt / DetaljplaneringPåverka 19.9.-18.10.2022

  Esbobyvägen

  Syftet är att förbättra förutsättningarna för lantbruksverksamhet och gångförbindelserna i Esbogårds kulturhistoriskt betydande miljö. Planeringen gäller miljön kring Esbogård, i närheten av...

 7. Stadsmiljöprojekt / DetaljplaneringPåverka 19.9.-18.10.2022

  Kompletterande bebyggelse i Övre Sökö

  Ändringen av detaljplanen möjliggör ett effektivt kompletteringsbyggande i den omedelbara närheten av Sökö metrostation, i kvartersområdet för flervåningshusen med bostäder och utmed gatan på...

 8. Stadsmiljöprojekt / Gator och trafik

  Kärrberget

  Planeringen av Kärrberget inleds i början av 2022. Planerna för den sista delen av Kärrberget, som ännu inte slutförts, skapas med utgångspunkt i den gällande gatuplanen. Gatan planeras ha...

 9. Stadsmiljöprojekt / Gator och trafik

  Flundrevägen

  Planeringen av Flundrevägen inleds 2022. Planerna utarbetas på grund av att behoven i området har förändrats. På västra sidan av Flundrevägen planeras en gång- och cykelbana och parkeringsfickor....

 10. Stadsmiljöprojekt / Gator och trafik

  Offentligt framlagda: Veteranvägen

  Esbo stad har inlett utarbetandet av gatu- och byggnadsplanering för Veteranvägen som syftar till att den nuvarande gatan byggs så att den motsvarar detaljplanen. Gatuplan är en administrativ plan...

Nästa
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 40