Sök på webbplatsen

Filter din sökning

Förfina din sökning med alternativen nedan.

Innehållstyp
Stordistrikt
Typ
Fas
Gå tillbaka till sökresultat

Resultat

Lägg till mer filter
Visar från 1 till 10 av 40 resultat
 1. Stadsmiljöprojekt

  Gräsatullen, Gräsaporten och Gräsaskuggan

  Gatuprojektet bygger på detaljplaneändringen Gräsatullen. Detaljplaneändringen gör det möjligt att bygga flervåningshus för boende vid Gräsaporten och Gräsatullen.

 2. Stadsmiljöprojekt

  Gräsadalsgränden

  Gatuprojektet bygger på detaljplaneändringen Gräsadalen. Detaljplaneändringen möjliggör byggandet av en brandstation längs Gräsadalen och Gräsadalsgränden.

 3. Stadsmiljöprojekt

  Offentligt framlagda : Kirstiåstorget, vägen över Kirstibron och Kirstiåsens parkområde

  Planeringen av Kirstiåstorget i detaljplaneområdet Södrik I och parkområdet på nordvästra sidan har startat. Planerna hänger ihop med gång- och cykelbanorna Åsporten och Kirstibacken mellan Åsporten...

 4. Stadsmiljöprojekt

  Sökö II

  Den privata markägaren har ansökt om en ändring av detaljplanen, som möjliggör kompletteringsbyggande av kvarteret med flervåningshus med bostäder. Kvarteret (33039) är beläget i Sökö, söder om...

 5. Stadsmiljöprojekt

  Flervåningshus i Norrhörnet

  Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra byggande av två femvåningshus med bostäder i stället för den nuvarande kontorsbyggnaden.

 6. Stadsmiljöprojekt

  Kiloparken IA

  Intill Kilo station ligger ett obebyggt kvartersområde som detaljplanerats för affärslokaler. Markägaren har ansökt om en ändring av detaljplanen. Syftet med ändringen är att omvandla kvarteret...

 7. Stadsmiljöprojekt

  Lekplatsen i Odilampi

  Esbo stad har inlett planeringen av en ombyggnad av lekplatsen i Odilampi (Elisavägen 17, 02970 Esbo).

 8. Stadsmiljöprojekt

  Detaljplan för skydd av bostadsområdet i Österstranden

  Med ändringen av detaljplanen strävar man efter att bevara särdragen för Österstrandens bostadsområde och stadsbilden samt skapa en grund för grundrenoveringen av området och underhåll av det....

 9. Stadsmiljöprojekt

  Bostadshus på Kavelängsgränden

  Den privata markägaren har ansökt om en ändring av detaljplanen. Syftet med ändringen är att avlägsna begränsningen av antalet bostäder och tillåta byggande av småhus och radhus i stället för ett...

 10. Stadsmiljöprojekt

  Bostäder vid Gäddhörnet

  Till Gäddviks centrum planeras nya bostäder i stället för det rivna radhuset. De nya byggnaderna planeras bli en stadsbildsmässig helhet som förenar de olika sidorna av Gäddviksgatan.

Nästa
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4