Sök på webbplatsen

Filtera din sökning

Förfina din sökning med alternativen nedan.

SökfilterInnehållstyp
SökfilterStordistrikt
SökfilterMålgrupp
SökfilterÄmne

Resultat

Visar från 1 till 10 av 38 resultat
 1. Nyhet

  De årliga kommuntekniska dagarna ordnas i år i Björneborg. Under evenemangets första dag delade man ut traditionella priser och stipendier för prestationer inom kommuntekniken. Konceptet för...

 2. Nyhet

  Nybyggnationen Kungsgårdsskolan och Kungsgårds daghem (adress Kurtbyvägen 42) har blivit färdig i enlighet med målen och affärsverket Lokaltjänster har tagit den emot för ibruktagande.

 3. Nyhet

  På våren kommer skräpet i dagen. Vi får mycket respons om skräp. Många undrar vem det är som ska städa bort skräpet. På sidan Nedskräpning berättar vi vem du kan kontakta i olika fall. Du kan anmäla...

 4. Nyhet

  Esbo stad söker till Finnoparken i Nöykis en aktör som på hyrestomten skulle uppföra en byggnad eller byggnader som lämpar sig för idrottsbruk.

  • Stadsutveckling
 5. Nyhet

  Den planerade planskilda anslutningen vid Ring I i Hagalund och Otnäs skulle märkbart förbättra trafiksmidigheten. Esbo stadsplaneringsnämnd behandlar planförslaget 11.5.2022.

  • Planläggning
  • Stadsutveckling
 6. Nyhet

  Utvecklingen av Finno centrum framskrider i Esbo. Staden har berett en ny detaljplan för området efter att högsta förvaltningsdomstolen i maj 2021 hävde den av Esbo fullmäktige godkända detaljplanen.

  • Planläggning
  • Stadsutveckling
 7. Nyhet
 8. Nyhet

  Projektplanen för renovering och utvidgning av simhallen i Hagalund är färdig. Byggnadsplaner kan utarbetas efter att projektplanen godkänts. Byggarbetena torde inledas år 2023 och hösten 2025 kan...

 9. Nyhet

  Byggnadstillsynen i Esbo har beviljat märkbart fler bygglov för nya flervåningshus och småhus i januari–mars 2022 än under samma tid tidigare år.

  • Stadsutveckling
 10. Nyhet
Nästa
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4