Sök på webbplatsen

Filtera din sökning

Förfina din sökning med alternativen nedan.

SökfilterInnehållstyp
SökfilterStordistrikt
SökfilterMålgrupp
SökfilterÄmne

Resultat

Visar från 1 till 10 av 10 resultat
 1. Nyhet

  Esbo firar i år sitt 50-årsjubileum som stad. För att hedra jubileumsåret gör staden en donation på 50 000 euro för att förbättra möjligheterna till distansstudier för ukrainska skolelever.

  • Ukraina
  • Esbo50
 2. Nyhet

  Ukraine Help Center Espoo har öppnats på Formansgatan 2, Alberga, Esbo. Vi ger hjälp och råd i myndighetsfrågor. I centret ordnas verksamhet för barn och vuxna.

  • Ukraina
 3. Nyhet

  Esbo stad har beslutat att de som beviljats organisations- och projektbidrag för 2022 kan omfördela dem enligt eget övervägande. Det nya projektet ska dock anknyta till att hjälpa dem som flytt...

  • Ukraina
 4. Nyhet

  Ukraina-servicepunkten, som öppnar i Alberga, samlar information och handledning av myndigheterna för olika problem i det dagliga livet. Servicepunkten fungerar också som mötesplats och...

  • Ukraina
 5. Nyhet

  Esbo stad kartlägger för närvarande hurdana behov för handledning, rådgivning och hjälp de personer som flytt från Ukraina och anlänt till Esbo har.

  • Ukraina
 6. Nyhet

  På grund av krisen i samband med krigssituationen i Ukraina intensifierar Finlands sex största städer sitt samarbete för att skapa en gemensam lägesbild och för att komma överens om centrala...

  • Ukraina
 7. Nyhet

  Världen vändes överraskande upp och ner, när Ryssland anföll Ukraina torsdag 24.2. Ett krig mitt i Europa har upprört oss alla. Samtidigt har det uppstått en motvikt, ett gemensamt stöd för Ukraina.

  • Ukraina
 8. Nyhet

  De sorgliga nyheterna från Ukraina oroar också barn och unga. Det finns samtalshjälp att få och stöd för att hantera oron.

  • Fostran och lärande
  • Småbarnspedagogik
  • Grundskola
  • Gymnasieutbildning
  • Ukraina
 9. Nyhet

  Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Vanda, Tavastehus, Joensuu, Jyväskylä, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, S:t Michel, Borgå och Rovaniemi städer bereder sig på att ge hjälp...

  • Kansainvälisyys
  • Ukraina
 10. Nyhet

  Många Esbobor är oroade över vad som händer i Ukraina. Kriget väcker känslor och minnen. Du kan få hjälp att bearbeta dina tankar och känslor. Vi uppmuntrar också anhöriga att kontakta äldre, att...

  • Ukraina