Sök på webbplatsen

Filter din sökning

Förfina din sökning med alternativen nedan.

SökfilterInnehållstyp
SökfilterStordistrikt
SökfilterTyp
SökfilterFas

Resultat

Visar från 1 till 10 av 176 resultat
 1. Stadsmiljöprojekt

  Centralsåkern och Sälbacksåkern

  Esbos stadsteknikcentralen gör upp en parkplan för Centralsåkern och Sälbacksåkern. Parkområden Centralsåkern och Sälbacksåkern är belägna i Kaitans mellan Sälvägen och Sälbågen.

 2. Stadsmiljöprojekt

  Kalajärvistranden, parkplanering

  Esbo stadsteknikcentral har inlett planeringen av parken Kalajärvistranden. Parkplaneringen omfattar byggandet av de nya gatorna Kalajärviberget, Sjöbergsgränden och Kalajärvistranden.

 3. Stadsmiljöprojekt

  Detaljplanering av en tomt för affärsbyggnader i Grundbacka

  Syftet med detaljplaneändringen är att ändra beteckningen för en obebyggd tomt för affärsbyggnader så att där tillåts lokaler för tjänster, till exempel för ett vårdhem. Programmet för deltagande och...

 4. Stadsmiljöprojekt

  Detaljplanering av en industritomt i Juvamalmen

  Syftet med detaljplaneändringen är att öka tomtens byggrätt för att möjliggöra en utvidgning av verksamheten. Programmet för deltagande och bedömning är framlagt 1.11. – 30.11.2021.

 5. Stadsmiljöprojekt

  Offentligt framlagda : Tjärporten

  Tjärporten är en obebyggd, lokal tomtgata. Planeringen av Tjärporten inleddes för att gatan ska kunna byggas i enlighet med detaljplanen så att det blir möjligt att bygga nya fastigheter vid...

 6. Stadsmiljöprojekt

  Jerikostigen

  Syftet med ändringen av detaljplanen är att avgränsa området som möjliggör byggande av ett parkeringshus i Finnoberget till ett separat kvartersområde. Med detta blir det möjligt att bilda en separat...

 7. Stadsmiljöprojekt

  Ivisnästorget

  Den privata markägaren har ansökt om en ändring av detaljplanen som möjliggör utveckling och kompletteringsbyggande av köpcentrets kvarter. Till våningarna på markplan planeras affärs- och...

 8. Stadsmiljöprojekt

  Kongsbergsparken

  Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra byggande av ett daghem utmed goda trafikförbindelser i Esbovikens centrumområde. Med ändringen tryggas skyddet av flygekorrarna och hanteringen...

 9. Stadsmiljöprojekt

  Kompletterande bebyggelse i Övre Sökö

  Ändringen av detaljplanen möjliggör ett effektivt kompletteringsbyggande i den omedelbara närheten av Sökö metrostation, i kvartersområdet för flervåningshusen med bostäder och utmed gatan på...

 10. Stadsmiljöprojekt

  Tegelbacksbrinken

  Syftet är att omvandla det befintliga industriområdet till ett bostadskvarter. Utöver boende planeras affärslokaler och ett daghem till området. Planeringsområdet är beläget i Stenbrukets...

Nästa
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 18