Social- och hälsovårdens klientavgifter

Staden tar bland annat ut avgifter för mottagning på hälsostationen, munhälsovård, hemvård, hemsjukvård, boendetjänster, sjukhus- och institutionsvård samt läkarintyg.

Kom ihåg att avboka din tid om du inte kan gå på mottagningen! En oanvänd mottagningstid som inte avbokats i tid kostar 51,50 euro.

Avbokningen ska göras före föregående vardag kl. 14.00. Du kan avboka på webben eller per telefon dygnet runt. Social- och hälsovårdens tidsbokning på webben(extern länk).

Klicka på rubrikerna nedan, så får du närmare information och anvisningar.

Mer information om avgifterna

Suomi.fi:s meddelandetjänst

Du kan skicka meddelanden, blanketter och utredningar som gäller klientavgifter informationssäkert via Suomi.fi:s meddelandetjänst(extern länk).

Identifiera dig i tjänsten och välj sedan ”Skriv meddelande”. Välj ”Esbo stad” som mottagare och under rubriken Mottagarens tjänst eller ärende väljer du ”Social- och hälsovårdens klientavgifter”. Vi svarar på ditt meddelande via tjänsten.  Observera att också andra myndigheter och organisationer som använder Suomi.fi-meddelanden nu kan skicka meddelanden och dokument till Suomi.fi:s meddelandetjänstpå webben.

Om ditt meddelande innehåller personliga klientuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss via ett Suomi.fi-meddelande. Observera att du skickar ett e-postmeddelande som innehåller klientuppgifter på eget ansvar.

Enheten för klientavgifter vid välfärd- och hälsossektorn

09 8165 7261Telefon: mån-fre kl. 9–13. Välfärd- och hälsossektorns stab, Klientavgifter, PB 207 02070 ESBO STAD

Social- och hälsovårdssektorns avgifter grundar sig på lagen (1992/734(extern länk)) och förordningen (1992/912(extern länk)) om klientavgifter inom social- och hälsovården och stadsstyrelsens beslut.

Enligt klientavgiftslagen kan staden ta ut avgifter för kommunal social- och hälsovård om inte lagen bestämmer annorlunda. Avgiften får inte överskrida produktionskostnaderna.