Smedsby skola

Smedsby skola är en medelstor skola med sex enkla klasser. Den är belägen i närheten av Åboleden och Ring 2, söder om Grankulla. Smedsby skola omgärdas av skogs- och åkermark, som ger oss fina möjligheter till naturstudier och friluftsliv i skolans direkta närmiljö.

Som en liten skola i en naturnära miljö, mitt i staden, erbjuder Smedsby skola en unik och harmonisk inlärningsmiljö för eleverna, samt en trivsam arbetsplats för oss vuxna.

Våra små elevgrupper och vår sammansvetsade personal bidrar till att elevernas individuella behov och inlärningsstilar lättare blir uppmärksammade och olika personligheter och talanger får plats att synas och utvecklas på ett tryggt sätt.

Skolans storlek garanterar också ett personligt bemötande av såväl elever som deras familjer. Samarbetet mellan skolan och hemmen är aktivt och fungerar på ett naturligt sätt. En klar talkoanda lever vidare från generation till generation i Smedsby skola.

Vi arbetar för att stöda det svenska språket. Vi vill att eleverna läser mycket och att de ska kunna uttrycka sig mångsidigt i tal och skrift för att det underlättar kommunikationen människor emellan.

Genom att integrera IKT, informations- och kommunikationstekniken, som en naturlig del av undervisningen vill vi ge eleverna sådana färdigheter som kan svara mot framtida behov. Vi ger eleverna färdigheter och kunskap om användningen av sociala medier.

Goda seder och en stark Smedsbyanda är en självklar styrka som bidrar till en hög trivselfaktor bland våra elever och lärare samt övrig personal.

Skolan arbetar för en trygg och harmonisk inlärningsmiljö vilket är en grundförutsättning för allt lärande och en bra start i livet.

Smedsby skola från utsidanBild: Smedsby skola