Ska du besöka Esbo sjukhus? Kontrollera besöksanvisningarna

Välkommen att besöka din närstående på Esbo sjukhus. Det är ytterst viktigt att du följer de gällande anvisningarna och skyddsåtgärderna under ditt besök. Genom att följa besöksanvisningarna kan du bidra till ett tryggt besök för dig, för din närstående och för vår personal. Vår personal ger dig gärna råd om god handhygien och korrekt användning av skyddsutrustning. Det är möjligt att göra små lindringar eller begränsningar i besöksanvisningarna av tungt vägande skäl.

Anvisningar för trygga besök från 

  • Besökstiden är klockan 15–19.
  • Fyra närstående kan komma på besök samtidigt.
  • När du kommer till sjukhuset, gå direkt till patientrummet.
  • Du ska använda ett andningsskydd av typ FFP2/3 (utan ventil) under hela besöket, även i patientens rum. 
  • Vid behov får du ett andningsskydd av typ FFP2/3 (utan ventil) på sjukhuset.
  • Håll en god handhygien under besöket. Använd handsprit då du anländer, på avdelningen och i patientrummet samt när du avlägsnar dig.
  • Du kan också träffa din närstående som vårdas på sjukhuset utomhus.
  • Om din närstående får vård i livets slutskede kan du besöka honom eller henne en längre stund. Vänligen avtala om besöket med personalen.

Du kan inte komma på besök om