Ska du besöka Esbo sjukhus? Kontrollera besöksanvisningarna

Coronavirusets omikronvariant sprider sig nu häftigt och smittar lätt. Vi rekommenderar inte besök på Esbo sjukhus. Om du ändå kommer på besök är det ytterst viktigt att du följer de gällande anvisningarna och skyddsåtgärderna för ett tryggt besök. Det är möjligt att göra små lindringar eller begränsningar i besöksanvisningarna av tungt vägande skäl.

Vi hoppas att alla noga överväger om det är nödvändigt att komma på besök. Vi uppmuntrar närstående att kontakta patienterna per telefon.

Om du ändå kommer på besök är det ytterst viktigt att du följer de gällande anvisningarna och skyddsåtgärderna för ett tryggt besök. Vår personal ger dig gärna råd om god handhygien och korrekt användning av skyddsutrustning.

Anvisningar för trygga besök från 

  • Besökstiden är klockan 15–19.
  • Två närstående kan komma på besök samtidigt.
  • Besöken ska vara korta, högst en timme.
  • När du kommer till sjukhuset, gå direkt till patientrummet.
  • Kirurgisk ansiktsmask är inte tillräcklig, du och patienten ska använda ett andningsskydd av typ FFP2/3 (utan ventil) under hela besöket, även i patientens rum och om du går ut med patienten, även om både du och patienten har fått två  coronavaccin. Vid behov får du ett andningsskydd av typ FFP2/3 (utan ventil) på sjukhuset.
  • Håll en god handhygien under besöket. Använd handsprit då du anländer, på avdelningen och i patientrummet samt när du avlägsnar dig.
  • Du kan också träffa din närstående som vårdas på sjukhuset utomhus.  Under besök utomhus ska du och patienten använda andningsskydd av typ FFP2/3 (utan ventil), kirurgisk ansiktsmask är inte tillräcklig. Du och patienten ska använda andningsskydd av typ FFP2/3 (utan ventil) samt iaktta tillräckligt säkerhetsavstånd och god handhygien.
  • Om din närstående får vård i livets slutskede kan du besöka honom eller henne en längre stund. Vänligen avtala om besöket med personalen.

Du kan inte komma på besök om