Ska du besöka Esbo sjukhus? Kontrollera besöksanvisningarna

Välkommen att besöka din närstående på Esbo sjukhus. Det är ytterst viktigt att du följer de gällande anvisningarna och skyddsåtgärderna under ditt besök. Genom att följa besöksanvisningarna kan du bidra till ett tryggt besök för dig, för din närstående och för vår personal. Vår personal ger dig gärna råd om god handhygien och korrekt användning av skyddsutrustning. Det är möjligt att göra små lindringar eller begränsningar i besöksanvisningarna av tungt vägande skäl.

Besök på Esbo sjukhus

  • Besökstiden är klockan 15–19.
  • Fyra närstående kan komma på besök samtidigt.
  • Vid besök får du vistas i patientens egna rum eller utomhus.
  • Du ska använda ett andningsskydd av typ FFP2/3 (utan ventil) eller kirurgiskt mun-nässkydd under hela besöket, även i patientens rum.
  • Vid behov får du ett andningsskydd på sjukhuset.
  • Håll en god handhygien och hålla tillräckliga säkerhetsavstånd under besöket.
  • Om din närstående får vård i livets slutskede, vänligen avtala om besöket med personalen.

Du kan inte komma på besök om