Sjukhusets präst

På sjukhusen i Esbo och i vårdboendet verkar sex präster från evangelisk-lutherska församlingar. Prästerna har specialiserat sig på själavård på sjukhusen och för personer med utvecklingsstörning. På Esbo sjukhus jobbar två präster.

Prästerna är till för patienter och boende, närstående och personal. För att kontakta prästen behöver du inte vara medlem i kyrkan.

Prästen respekterar allas religion eller livssyn. Prästerna har absolut tystnadsplikt.  

Hjälp och stöd för sjuka

Sjukdom och död väcker ofta frågor, rädsla och osäkerhet. Kontakta sjukhusprästen när

  • du behöver någon som lyssnar
  • du vill samtala med någon
  • du vill tystna, bikta dig eller ta nattvarden
  • du önskar att någon ber en bön för dig
  • du står inför svåra frågor och beslut
  • sorgen är djup
  • du vill ha en böne- eller nattvardsstund hos en sjuk eller döende patient
  • du vill hålla en andaktsstund med en döende patient eller ta farväl av en avliden
  • du behöver en kyrklig akt eller skriftskola på sjukhuset
  • du behöver en präst inom något annat trossamfund

Sjukhusprästerna på Esbo sjukhus

Kaplan i Esbo svenska församling
Heidi Jäntti
heidi.jantti@evl.fi
tfn 040 531 10 46

Sjukhuspräst, arbetshandledare 
Annamari Simpanen
annamari.simpanen@evl.fi
tfn 040 537 6875
Avdelningarna 1, 2, 3, 4 och Villa Glims

Sjukhuspräst, arbetshandledare
Henrik Honkanen
henrik.honkanen@evl.fi
tfn 050 438 0188
Jouravdelningen

Sjukhusprästerna finns på Esbo sjukhus, Jorvs sjukhus, stadens vårdhem och Rinnehemmet.

I de privata vårdhemmen jobbar präster från den lokala församlingen.

De evangelisk-lutherska församlingarna i Esbo