Servicesedlar på hälsostationerna

Hälsostationerna använder just nu hälsostationernas servicesedel, vilket innebär att du kan välja en privat hälsostation i Esbo centrums område som din hälsostation. Dessutom finns en servicesedel för läkarbesök, som gör det möjligt att besöka allmänläkare på privata läkarstationer. Du hittar mer information om servicesedlarna längre ner på sidan.

Servicesedel för läkarbesök

Vad ska jag göra? 

 1. Välj läkarstation. Du hittar uppgifter om läkarstationer där servicesedeln är gångbar på nedan.
 2. Boka tid till läkarmottagning. De privata läkarstationerna ger information om tillgängliga tider. När du bokar tiden ska du ange numret på din servicesedel.  
 3. Betala egenandelen för vården till läkarstationen.  
 4. Ge respons på vården och betjäningen.  

Vad kan jag köpa med servicesedeln?  

Servicesedeln omfattar mottagning hos allmänläkare inom primärvården samt vid behov laboratorie- och röntgentjänster på basnivå. Den privata läkarstationen ansvarar för att tolka och skicka resultaten av eventuella undersökningar samt behandlingsanvisningar till dig.  

Du kan välja betjäning på finska, svenska eller engelska. Servicesedeln omfattar inte ordnande av eller kostnader för tolktjänst.  

Vad kostar läkarbesöket?  

Priset på läkarbesöket är detsamma som vid Esbo stads egna hälsostationer.  

Om du har beviljats betalningsbefrielse, ersätter servicesedeln ditt läkarbesök i sin helhet.  

Om du har rätt till FPA:s reseersättningar, kan resan till den läkarstation du valt ersättas. Du får mer information från vår kundservice och FPA.  

Privata läkarstationer som du kan välja mellan  

Du kan välja en privat läkarstation bland alternativen i tabellen. Företagens övriga verksamhetsställen står inte till ditt förfogande. 

Alla läkarstationer har tillgängliga entréer och toaletter.  

Esbo stad övervakar att du får högklassiga och ändamålsenliga tjänster på den läkarstation du valt. När du använder servicesedeln bygger ditt rättsskydd på lagen om patientens ställning och rättigheter, patientskadelagen och konsumentskyddslagen. Du och den privata läkarstationen du valt har ett avtalsförhållande som gäller vården. Om du är missnöjd med din vård, kontakta i första hand den läkarstation där du fått vård.

Hälsostation-servicesedel

För kommunal sjuk- och hälsovård (hälsocentralstjänster) kan Esbobor välja en privat hälsostation i Esbo centrums storområde från 1.5.2020. Med en så kallad servicesedel får du samma tjänster på den privata hälsostation du valt som på stadens egen hälsostation, det vill säga mottagning hos allmänläkare, hälsovårdare och sjukskötare, vaccinationer, laboratorie- och röntgentjänster, jour mån−fre kl. 8−16 (en kväll fram till kl. 18) och hälsorådgivning. Avgifterna är desamma som på stadens egna hälsostationer.

Vid ingången av maj 2020 har två privata hälsostationer anmält att de deltar i servicesedelsystemet: Mehiläinen Oma Lääkärisi Esbotorg(extern länk) och Terveystalo Espoontori(extern länk). Andra privata hälsostationer kan komma med senare.

Tjänsterna vid Hälsostationen Samaria i Esbo centrum fortsätter som normalt. För närvarande behandlar Samaria endast patienter med symtom på luftvägsinfektion. Servicesedelsystemet påverkar inte stadens nuvarande personal eller anställningsförhållanden.

Jag vill ha en servicesedel. Vad ska jag göra?

 1. Ring servicesedeltelefonen 09 8163 4550, öppet tisdagar och torsdagar kl. 7–16. Lämna bud så ringer vi åter.
 2. Om du bor i Esbo och du har en personbeteckning kan du få en servicesedel av staden. Vi delar ut högst 25 000 servicesedlar. 
 3. Du får koden för servicesedeln per sms till din telefon. Vi kan också skicka koden till dig per post.

Jag har en kod för servicesedeln. Vad gör jag?

 1. Välj hälsostation som du vill använda, Mehiläinens Oma Lääkärisi Esbotorg(extern länk) eller Terveystalo Espoontori(extern länk). Obs! Andra privata hälsostationer kan komma med senare.
 2. Bekräfta ditt val genom att kontakta den privata hälsostation du valt. Säg att du har koden för servicesedeln. Hälsostationen registrerar dig som kund.
 3. Boka tid och sök den sjuk- och hälsovård du behöver.
 4. Du kan välja på nytt, men endast en gång om året (se anvisningarna nedan).   

Jag vill avstå från min servicesedel eller byta hälsostation. Vad ska jag göra?

Du kan byta hälsostation om du vill, men endast en gång per år.

 1. Ring stadens kundtjänst, servicesedeltelefonen 09 8163 4550, öppet tisdagar och torsdagar kl. 7–16.
 2. Säg att du vill byta till en annan privat hälsostation eller till stadens egen hälsostation.
 3. Vi registrerar ditt val.
 4. Därefter kan du söka den sjuk- och hälsovård du behöver på den nya hälsostationen som du har valt.

Läs också det här

 • Servicesedeln för hälsostationen är inte en riktig sedel eller ett papper. Servicesedeln är stadens förbindelse att du kan söka kommunal sjuk- och hälsovård på de privata hälsostationerna som deltar i servicesedelsystemet. Det är alltså inte frågan om en sedel utan en sifferkod. När du anger den registreras du som kund hos den privata hälsostation du har valt.
 • Med servicesedeln får du samma tjänster på den privata hälsostation du valt som på stadens egen hälsostation, det vill säga mottagning hos allmänläkare, hälsovårdare och sjukskötare, vaccinationer, laboratorie- och röntgentjänster, jour mån−fre kl. 8−16 (en kväll fram till kl. 18) och hälsorådgivning. Avgifterna är samma som på stadens egna hälsostationer. Om du behöver vård när din hälsostation är stängd, till exempel på kvällar, veckoslut eller helgdagar, ring Jourhjälpen tfn 116117. Jourhjälpen och samjouren hjälper. Om du behöver specialiserad sjukvård får du en remiss av hälsostationen till sjukvårdsdistriktet HUS.
 • Om du vill ha någon annan tjänst, som inte hör till den kommunala sjuk- och hälsovården, till exempel specialistläkarvård, på den privata hälsostation du valt, betalar du själv för vården enligt den privata hälsostationens prislista. 
 • När du valt servicesedeln och en privat hälsostation, kan du inte använda stadens egen hälsostation.
 • Om du behöver specialiserad sjukvård får du en remiss av hälsostationen till sjukvårdsdistriktet HUS. Om du behöver vård när din hälsostation är stängd, till exempel på kvällar, veckoslut eller helgdagar, ring Jourhjälpen tfn 116 117.
 • Du kan högst en gång per år byta hälsostation eller avstå från servicesedeln. 
 • Servicesedeln beviljas endast Esbobor som har en personbeteckning.
 • Vi delar ut högst 25 000 servicesedlar. En del av dessa är i första hand avsedda för invånare i Södrik och Domsby och resten för andra Esbobor som vill anlita en hälsostation i Esbo centrums storområde.
 • Esbo stad övervakar att du får högklassiga och ändamålsenliga tjänster på den privata hälsostation du har valt. När du använder servicesedeln bygger ditt rättsskydd på lagen om patientens ställning och rättigheter, patientskadelagen och konsumentskyddslagen.

 

Behöver du råd och hjälp i frågor som gäller servicesedeln? Ring servicesedeltelefonen 09 8163 4550, öppet tisdagar och torsdagar kl. 7–16.  Så länge du är registrerad som kund på en privat hälsostation, ska du kontakta denna om du har frågor eller behöver hjälp.