Servicesedel för tandvård och tandvård som köptjänst

Esbo stad ordnar tandvård som egen tjänst, med stöd av servicesedel och som köpta tjänster.