Sellosalens säkerhetsanvisningar

Institutet för hälsa och välfärd THL ändrade sin riksomfattande ansiktsmaskrekommendation 14.4.2022. Man kan i fortsättningen själv bedöma när man använder mask, men för vissa situationer gäller fortfarande rekommendationen. Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona har uppdaterat 20.4 den regionala maskrekommendationen utgående från THL:s rekommendation.

Genom att använda mask skyddar sig alla som är äldre än 12 år då det är trängsel i trafikmedel och på sådana platser inomhus där det är svårt att undvika närkontakt.

Coronapass krävs inte längre i samband med publikevenemang, i kulturlokaler eller i muséer.