Sektorn för fostran och lärande informationtjänst

Informationstjänst hjälper i frågor som gäller sektorns handlingar och överlåter kopior av offentliga dokument. Sektorns handlingar består bland annat av material inom utbildning, dagvård, idrottstjänster, ungdomstjänster och kulturtjänster.

 

Förfrågningarna om information behandlas vid sektorns dokumentförvaltning eller skickas vid behov till rätt instans, till exempel stadsarkivet eller till läroanstalterna.

Förfrågningarna ska specificeras tillräckligt noggrant. Om förfrågningen gäller sekretessbelagda uppgifter ska den göras skriftligt. Uppge användningsändamålet samt all information som kan behövas för en bedömning av om uppgifterna kan lämnas ut. Bildningssektorns informationstjänst hjälper vid behov med att göra förfrågningen.

Har du tappat bort ditt skolbetyg?

Avgångsbetyg är ett exempel på material som många frågar efter. Om du har tappat bort ditt avgångsbetyg kan du beställa en kopia av det. De nyaste betygen får du från skolan i fråga och betyg som getts före 2015 får du huvudsakligen från stadsarkivet.

Ta gärna kontakt! Vi fakturerar för kopior av handlingar enligt stadens fastställda taxor.

Förfrågningar om elevvårdens handlingar kan riktas till Västra Nylands välfärdsområde (Luvn). Ta kontakt till  kirjaamo@luvn.fi eller telefon +358 29 1512000. Skolhälsovårdens handlingar finns också i Västra Nylands välfärdsområde.

 

 

Kontaktuppgifter

+358 50 3952215Förfrågningar som gäller sekretessbelagda uppgifter och övriga skriftliga förfrågningar skickas till adressen Sektorn för fostran och lärande informationstjänst, PB 30, 02070 ESBO STAD

 

Öppettider
Telefonjour vardagar kl. 9-11.

Du kan också kontakta oss per e-post:  koto.tietopalvelu@espoo.fi

Gatuadress
Karaportti 1(extern länk)
02610 Esbo