Sektorn för fostran och lärande informationtjänst

Informationstjänst hjälper i frågor som gäller sektorns handlingar och överlåter kopior av offentliga dokument. Sektorns handlingar består bland annat av material inom utbildning, dagvård, idrottstjänster, ungdomstjänster och kulturtjänster.

 

Förfrågningarna om information behandlas vid sektorns dokumentförvaltning eller skickas vid behov till rätt instans, till exempel stadsarkivet eller till läroanstalterna.

Förfrågningarna ska specificeras tillräckligt noggrant. Om förfrågningen gäller sekretessbelagda uppgifter ska den göras skriftligt. Uppge användningsändamålet samt all information som kan behövas för en bedömning av om uppgifterna kan lämnas ut. Bildningssektorns informationstjänst hjälper vid behov med att göra förfrågningen.

Har du tappat bort ditt skolbetyg?

Avgångsbetyg är ett exempel på material som många frågar efter. Om du har tappat bort ditt avgångsbetyg kan du beställa en kopia av det. De nyaste betygen får du från skolan(extern länk) i fråga och betyg som getts före 2015 får du huvudsakligen från stadsarkivet(extern länk).

Förfrågningar om elevvårdens handlingar kan riktas till bildningssektorns informationstjänst. Observera att förfrågningar om information gällande elevvården alltid ska göras skriftligt.

Skolhälsovårdens handlingar finns i välfärds- och hälsosektorns arkiv(extern länk).

Vi fakturerar för kopior av handlingar enligt stadens fastställda taxor.

Ta gärna kontakt!

Kontaktuppgifter

050 395 2215Förfrågningar som gäller sekretessbelagda uppgifter och övriga skriftliga förfrågningar skickas till adressen Sektorn för fostran och lärande informationstjänst, PB 30, 02070 ESBO STAD

 

Öppettider
Telefonjour vardagar kl. 9-11.

informationssökningstjänst är stängd från måndag 11 juli till tisdag 19 juli.

Du kan också kontakta oss per e-post:  koto.tietopalvelu@espoo.fi

Gatuadress
Karaportti 1(extern länk)
02610 Esbo