Museiområdet

Pentala blev bebott året runt senast på 1750-talet. Släkten Nyholm bodde på ön som torpare redan på 1850-talet. Då sommarvillor blev moderna i slutet av 1800-talet erbjöd familjen Nyholm precis som många andra invånare i skärgården hyresbostäder för sommaren. Därför kan man på gården hitta flera byggnader som byggts för att hyras ut.

Livet i skärgården krävde även andra näringskällor än fiske. Familjen Nyholm hade bland annat en ko och höns samt en stor trädgård vars blommor och jordgubbar familjen sålde till och med på Salutorget. Arvid Nyholm var en av de sista i Esbo som försörjde sig som fiskare. Efter makens död bodde Arvids änka Gurli på Pentala som den sista invånaren året om fram till år 1986.

Gurlis hus

Huvudbyggnaden på Nyholms hemman, det vill säga Gurlis hus, restaurerades år 2013. Huset är byggt på 1920-talet. När föräldrarna dog delades hemmanet mellan sonen Arvid och dottern Elsa. Arvid bodde på fiskarhemmanet med sin hustru Gurli (född Lönnberg). Under sommaren hyrde de ut byggnadens övre och nedre våningar åt sommargäster. Då Arvid dog år 1972 bodde Gurli kvar i huset. 

Huvudbyggnaden är ett hemmuseum, där tiden har stannat vid Gurli Nyholms livs sista sommar år 1986. Möbler och föremål som tillhörde öns sista invånare som bodde där året om har ställts tillbaka på sina platser i huset. Byggnaden med sina föremål berättar om hur livet var för paret som bodde på ön nästan hela sitt liv.  

Villa Rosengård

Fiskarfamiljerna skaffade ofta extra inkomster genom att hyra ut byggnader på sina hemman eller villor som de byggt åt sommargästerna för ändamålet. Museiområdets största byggnad är Villa Rosengård, en villa i jugendstil som familjen Nyholm låtit bygga för sommargästerna på 1910-talet. På 1930-talet ärvde Arvids syster Elsa Nyholm Villa Rosengård.

Villa Rosengård är skärgårdsmuseets infocentrum. I nedre våningen finns museets basutställning, infopunkt och museibutik. I övre våningen finns ett litet mötesrum. 

Fiskarstugan

De äldsta stockarna på öns äldsta byggnad har daterats till år 1791. Fiskarstugan har från början varit en låg rökstuga som på 1820-talet höjdes till sin nuvarande höjd. Fiskarstugan har fyra rum. Ursprungligen har man bott där året om, men senast från början av 1900-talet har den också hyrts ut åt sommargäster.

Undersökningarna av byggnaden, som bevarats i sitt ursprungliga skick, har avslöjat en spännande historia. Stockväggen har under byggnadens tidiga år blivit svart av rök som svävade i taket. Senare har man dragit en ler- och kalkputs över stockarna. Ovanpå den har det i olika rum hittats upp till 15 tapetlager, huvudsakligen från 1900-talet: man har velat ge fiskarstugans sommargäster en vacker och modern sommarbostad.

Fiskarstugan har restaurerades på 2000-talet. Fiskarstugan fungerar som en lokal för utställningar och arbetsdemonstrationer.

Strandboden och kistbryggan

Den vassbetäckta strandboden är byggd sannolikt år 1819. Bland annat nät, fiskeredskap och andra verktyg har förvarats i boden. Boden skadades i en brand år 1982. Den restaurerades under åren 2008–2013 till samma skick som den var i början av 1900-talet.  Bodens stocklager har förnyats för att ta bort murkningsskador och taket har gjorts utgående från gamla bilder till att vara vassbetäckt. En traditionell kistbrygga som tidigare låg invid boden byggdes på nytt år 2012.
I boden finns en utställning om fiskarnäringen.

Lilla Villan

Lilla Villan är byggd på gården för sommargästernas bruk år 1936. Lilla Villan fungerar som en lokal där museibesökarna kan ta en paus och äta vägkost.

Lill-Stugan och gårdsbyggnaderna

Lill-Stugan är byggd i början av 1900-talet som sommarvilla. Den fungerade som hyresvilla ända till år 2015. I början hade stugan bara ett rum, men senare har den byggts ut. Lill-Stugan fungerar som ett sommarcafé som drivs av Skärgårdsrestaurangen Paven.

På villans gård finns också en byggnad med sommarrum och en jordkällare. Gurli och Arvid Nyholm har bott i sommarrummet under de sommarmånader då huvudbyggnaden varit uthyrd åt sommargäster. Vedlidret och utedasset har också hört till Gurlis hus. 

Jordkällaren, som är byggd av tegel och betong, ska rustas upp för att visa förvaring och konservering. Den är inte öppen för allmänheten sommaren 2020.

Nätboden som ligger bredvid gårdsbyggnaden iståndsattes år 2013. Invid byggnaden har det tidigare funnits en rökbastu som senare rivits. Nätboden är inte öppen för allmänheten. 

Ladugården och bastun

Sydväst om Nyholms huvudbyggnad fanns förr en gammal ladugård som revs på 1930-talet. Den nya ladugården byggdes lite inåt på ön och de gamla byggnadsdelarna utnyttjades. Byggnaden som bestod av djurstall och lider har tagit form i etapper. I ladugården förevisas i framtiden fiskarhemmanets viktiga binäringar, såsom boskapsskötsel och trädgårdsskötsel. Under sommaren kan besökarna bekanta sig med  ladugården. 

Bastun bredvid ladugården är byggd under Arvid och Gurli Nyholms tid. Bastun ligger inte vid havsstranden utan en bit inåt land, vilket berättar om hur sätten att bada bastu har förändrats.

Esboviken