Rödskogs skola

Rödskogs skola är en svenskspråkig grundskola med årskurserna 1-4.

Vår skola

Rödskogs skola ligger i Rödskogs by i Norra Esbo mellan Ring III och Vichtisvägen. Området är gammal jordbruksbygd och skolan är omgiven av skog och åkrar. Skolan grundades år 1892 men förstördes i en brand år 1915. Den nuvarande byggnaden står på samma plats och består av en äldre del från år 1917 och en nyare tillbyggnad från år 1958. Numera sker all verksamhet i en ny paviljong intill skolbyggnaden.

Då skolan är liten skapas en hemlik atmosfär där varje elev blir sedd och får uppmärksamhet. Detta stöder elevens personlighetsutveckling och stärker självkänslan. Vi kan erbjuda en trygg miljö med både förskola, skola och eftermiddagsklubb på samma tomt. Både barn och vuxna känner varandra och samarbetet fungerar bra. Vi är också stolta över den stora gården med angränsande sportplan samt den omgivande naturen. Vi kan utforska naturen, skida och åka skridsko alldeles utanför husknuten.

Från och med åk 5 flyttar eleverna till Lagstads skola. Elevantal 50.