Projektbidrag

Projektbidragen är avsedda för de organisationer och samfund som utför betydande samhälleligt arbete och vars verksamhet stöder stadens strävan efter att minska skillnaderna i hälsa och välbefinnande.

Projektbidragen kompletterar tjänsterna som staden producerar inom sektorn för social-, hälso- och sjukvård. Projektbidragen stöder samarbete organisationerna emellan och staden är också en samarbetspartner för organisationerna som får projektbidrag.

 Projektbidragen stöder särskilt verksamhet i syfte att främja jämlikhet, vad gäller att

  • främja välbefinnandet hos barn och familjer
  • stödja föräldraskap
  • integrera invandrare
  • stödja boende hemma för äldre
  • stödja personer i sårbar ställning
  • arbeta till stöd för mindre bemedlade
  • förebygga hemlöshet
  • främja sysselsättning
  • tillgodose behovet av stöd för personer med funktionsnedsättningar
  • tillgodose behovet av stöd för klienter inom mental- och missbrukarvården.

Projektbidrag för 2023

Information om understöd för år 2023 och informationstillfället finns på Västra Nylands web sidor: Inbjudan till organisationernas infomöte(extern länk)

Upplysningar

Leena Wilén

Expert, familje- och socialtjänster040 522 7279