Planeringsområdet på kartan

Utegym och parkväg i Fantsdalen

ParkerKöklax

Esbo stad har inlett byggnadsplaneringen av ett nytt utegym och en parkväg i Fantsdalens parkområde. Utegymmet byggs enligt Esbo stads program för näridrottsanläggningar 2019–2028 och den nya parkvägen förbättrar vägförbindelserna.

Planen är att byggnadsplanen är färdig i slutet av 2022.

Det preliminära utkastet till byggnadsplan finns som bilaga på denna sida (på finska). Vi önskar nu respons av invånarna. Utöver planbilden bifogas en skriftlig förklaring av utkastets innehåll.

Respons kan ges till och med söndag 28.8.2022 via via detta formulär. (extern länk) (finns endast på finska)

Utifrån svaren och den övriga responsen omarbetas utkastet till en slutlig byggnadsplan. Planen kommer att vara offentligt framlagd på denna sida. Det sammanställs också ett sammandrag av responsen och hur responsen har beaktats i planeringen. Sammandraget kommer också att publiceras på denna sida.

Utegymmet och parkvägen kommer att byggas de kommande åren.

För planeringen ansvarar planeringshortonom Annika Kemppainen, annika.kemppainen@esbo.fi, tfn 040 639 4373

Kontaktinformation

Annika Kemppainen

Planeringshortonom+358 40 639 4373Teknikvägen 15, Otnäs