Foto över planområdet. Planområdets gräns markeras med en röd linje.
Påverka 20.3.-19.4.2023

Underjordiska utrymmen i Otnäs

DetaljplaneringHagalund

I Otnäs, under storkvarteret Stenkarlen, planläggs underjordiska utrymmen. Detaljplanen gör det möjligt att bilda en 3D-fastighet, det vill säga underjordiska tomter. rogrammet för deltagande och bedömning är framlagt 20.3–19.4.2023.

Plannamn

Bergsmannen

Distrikt nummer

920500

Läge

Området avgränsas av Teknikvägen, Datavägen, Otnäsvägens gatuområden och Forskarstigen.

Typ av markanvändningsplan

Detaljplan för metrotunneln

Fas

Beredning

Sökande

Offentlig markägare

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida​

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede. ​

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag? ​

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg. ​

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.​

I det finskspråkiga nyhetsbrevet Påverka nu berättas om vilka projekt du just nu kan påverka och vad som händer i ditt närområde. Dessutom får du information om kommande invånarmöten. Brevet skickas till din e-post varannan vecka. Beställ genom att klicka på bilden!

Liisa Rouhiainen

detaljplanerare+358 43 8255218Teknikvägen 15, Otnäs

Jenny Asanti

landskapsarkitekt+358 40 6365495Teknikvägen 15, Otnäs

Olli Koivula

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner+358 46 8773003Teknikvägen 15, Otanäs