Flygfoto av planeringsområdet.
Flygfoto i sned vinkel av planeringsområdet.Bild: City of Espoo

Tomtenissevägen

DetaljplaneringHagalund

Syfte med ändringen av detaljplanen är att omvandla kvartersområdet för affärsbyggnaderna på Tomtenissevägen till ett kvartersområde med radhus och småhus. Stadsplaneringsnämnden har godkänt planförslaget till stadsstyrelsen 16.3.2022.

Plannamn

Tomtekulla

Distrikt nummer

211839

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Godkännande

Sökande

Privatägd mark

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Liisa Rouhiainen

detaljplanerare043 825 5218Teknikvägen 15, Otnäs