Kombinerad illustration av golfcentrets utbyggnad och idrottshallarna.
Kombinerad illustration av golfcentrets utbyggnad och idrottshallarna. Bild: Arkkitehtitoimisto ARK BRUT (vasen kuva) ja A-Factor Oy (oikea kuva).

Tennishallar i Torvmossen

DetaljplaneringHagalund

Med ändringen av detaljplanen möjliggörs byggande av idrotts- och rekreationsfunktioner och -lokaler på ett lättillgänglig område i Bredvik. Klubbhuset på Hagalunds golfcenter i Torvmossen byggs ut. Öster om Torvbanevägen byggs bland annat idrottshallar samt tennis- och padelbanor. Förslaget är framlagt6.2.–7.3.2023

Plannamn

Torvmosskorset

Distrikt nummer

120503

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Förslag

Sökande

Privat aktör

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Liisa Rouhiainen

detaljplanerare+358 43 8255218Teknikvägen 15, Otnäs

Jenny Asanti

landskapsarkitekt+358 40 6365495Teknikvägen 15, Otnäs

Hannu Granberg

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner+358 43 8251176Teknikvägen 15, Otnäs
Vaikuta nyt -uutiskirje kertoo, mihin hankkeisiin voit juuri nyt vaikuttaa ja mitä lähialueellasi tapahtuu. Lisäksi saat tiedon tulevista asukastilaisuuksista. Kirje ilmestyy sähköpostiisi kahden viikon välein. Tilaa klikkaamalla kuvaa!​