Modelleringsbild av Hagalunds industrihus och nybyggnationen som placeras intill det.
Vybild från norr.Bild: Arkitektbyrån Sarc Oy

Tapiolan teollisuustalo

DetaljplaneringHagalund

Avsikten hos ägaren till Tapiola teollisuustalo (Hagalunds industrihus) är att utveckla de nuvarande lokalerna och bygga en ny bostadsbyggnad på tomten. Området är beläget cirka 600 meter från Hagalunds centrum, mitt emot WeeGee-huset. Detaljplanen möjliggör bostadsförsörjning i närheten av bra service och kollektivtrafiken. Med planläggningen ser man bland annat till att byggnaden passar in i områdets stadsbild.

Plannamn

Flitarhörnet II

Distrikt nummer

213501

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Beredning

Sökande

Privatägd mark

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Virpi Pulkkanen

arkitekt, detaljplanering+358 40 5067428Teknikvägen 15, Otnäs

Hannu Granberg

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner+358 43 8251176Teknikvägen 15, Otnäs