Storhemtåkern,Vävarsåkern

ParkerMattby

Esbo stadsteknikcentral har i värksatt en parkplan för Storhemtåkern och Vävarsåkern. I Parkplanen behandlas kommande förändringar för den nuvarande Storhemtstråket samt Smedsbäcken. Storhemtstråket är belägen i Storåkern norr om Opinmäen skola samt väster om Nygrannasbron.

Målsättningen är att höja nuvarande Storhemtstråket således att stråket i fortsättningen fungerar som skyddsvall i tillfälle av flod. Trumman som leder Smedbäcken under Storhemstråket förnyas. Storhemtråkets sidor formas med långsluttande slänt. Bäckens sidor samt fåra beläggs med runda naturstenar.

 Preliminär parkplan kommer till påseende den 30.1 - 13.2.2023 på Esbo stads sidor .

Deltag i projektet via Otakanta.fi-sidan

Den preliminäre parkplanen kommer till påseende på Otakanta.fi-sidan den 30.1.2023. Utkastet kan kommenteras fram till den 13.2.2023, www.Otakantaa.fi/fi/hankkeet/835/(extern länk).

Efter avslutad respons tid, uppdateras och godkänns planen. Godkända planen bliver framlagd på stadens nätsidor.

Kontakt information

Karin Nielsen

Planeringshortonom+358 50 5252069Teknikvägen 15, Otnäs

Stadsmiljösektorns kundtjänst

+358 9 81625100