Småhus vid Kurtbrinken

DetaljplaneringKöklax

Med ändringen av detaljplanen för området (kvarter 45103, tomt 5) möjliggörs likvärdigt byggande av fristående småhus som i de omgivande områdena. Tomten som är objekt för ändringen är belägen i Stor-Köklax, i stadsdelen Kurtby.

Plannamn

Malm

Distrikt nummer

521304

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Beredning

Sökande

Privata markägare

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Johanna Nuotio

detaljplaneingenjör043 825 5221Teknikvägen 15, Otnäs

Annika Tuominen

landskapsarkitekt040 6369410Teknikvägen 15, Otnäs

Hannu Granberg

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner043 825 1176Teknikvägen 15, Otnäs