Planering av rivning av lekplatsen i Bergansplatsen inleds

ParkerAlberga

Esbo stad planerar rivningen av Bergansplatsen lekplats i Bergans (Bergansgränden, 02600 Esbo).

Rivningen ingår i Esbo stads program för lekplatser 2016–2026. I rivningen ingår att avlägsna lekredskap och andra möbler.

Målet är att planen ska vara klar före utgången av 2021 och rivningen sker under de närmaste åren.

Efter rivningen finns den närmaste lekplatsen på Bergans invonarparken (Majorsgången 3, 02600 Esbo) som ligger cirka 50 meter från lekplatsen på Bergansplatsen.