Planen för rivningen av Olvongrändens lekplats är färdig

ParkerEsbo centrum

Planen för rivning av Olvongrändens lekplats (Olvongränden 5 A, 02770 Esbo) har blivit färdig. Rivningen utförs enligt Esbos program för lekplatser 2016–2026 (på finska) och den innebär att lekredskapen tas bort och säkerhetsunderlaget under gungorna ersätts med stenmjölsbeläggning. Efter att lekplatsen har rivits kommer den öppna gatuplatsen på Olvongränden att fungera som en vistelseplats. Avsikten är att i samband med rivningen utveckla den öppna platsen genom att placera nya möbler och växtlighet på den.

Fas

Planen har laga kraft

Den slutliga planen för platsen kan laddas ner längre ner på den här sidan. Planen bygger på en invånarenkät som ordnades i augusti–september. Då bad vi invånarna komma med önskemål och åsikter om den fortsatta utvecklingen av den öppna platsen. Som bilaga finns också en sammanfattning av enkätsvaren.

Med utgångspunkt i enkätsvaren skapades först ett planutkast som var offentligt framlagt på den här sidan under månadsskiftet september–oktober, då det var möjligt att lämna in kommentarer om det. Inga kommentarer inkom.

Tidtabell

Lekplatsen rivs och platsen för vistelse byggs samtidigt. Målet är att detta sker under de närmaste åren.

Ersättande lekplats

Efter rivningen finns den närmaste lekplatsen i Almparken som ligger på cirka 60 meters avstånd på adressen Olvongränden 2 B, 02770 Esbo. På lekplatsen finns redskap för både små och större barn.

På grund av att lekplatsen på Olvongränden rivs kommer lekplatsen i Almparken att förnyas samtidigt som lekplatsen på Olvongränden rivs. I projektet beaktas bland annat att antalet besökare ökar då lekplatsen på Olvongränden rivs. Avsikten är att erbjuda barn i alla åldrar mångsidigare och tryggare möjligheter till lek.

Du kan läsa mer om projektet på webbplatsen för Almparkens lekplats på adressen:

espoo.fi → Jalavapuiston leikkipaikka

Kontakt information

Annika Kemppainen

Planeringshortonom+358 40 639 4373Teknikvägen 15, Otnäs