Ilmakuva suunnittelualueesta

Päivitetyt ajoneuvoliittymät Finnoontien varteen

DetaljplaneringEsboviken

Vaiheittaisella asemakaavan muutoksella muutetaan ajoneuvoliittymien sijainteja kiinteistöillä. Nykyisin tontille 31 kuljetaan tontin 30 kautta. Liittymiä muutetaan niin, että molemmille tonteille on omat liittymät kiinteistörajan läheisyydessä. Nykytilassa voimassa olevassa asemakaavassa sijainnille on osoitettu liittymäkielto, joten asian ratkaisemiseksi on tarpeen laatia kaavamuutos. Kaikilta muilta osiltaan nykyinen voimassa oleva asemakaava jää voimaan. Kaavaehdotus on tulossa nähtäville arviolta alkuvuodesta 2022.

Plannamn

Puolarmäenmaja

Distrikt nummer

VK4007

Läge

Alueet Latokaskessa osoitteissa Finnoontie 29 ja 31

Typ av markanvändningsplan

Etappvis detaljplaneändring

Fas

Beredning

Sökande

Yksityinen maanomistaja

Taustatieto

Asemakaavan muutoksen vaikutukset ovat vähäisiä, joten sen valmistelussa noudatetaan lyhennettyä asemakaavaprosessia. Kaava-aineisto ei tule valmisteluvaiheessa nähtäville verkkosivulle, vaan siitä tiedotetaan kirjeitse osallisille, kuten lähinaapureille. Ehdotusvaiheessa kaava-aineisto tulee nähtäville tälle sivulle ja voit halutessasi jättää siitä muistutuksen. Jos sinulla on kaavaan liittyviä kysymyksiä tai kommentteja, voit olla yhteydessä suunnittelijoihin. ​

Paltsa Salama

detaljplaneingenjör040 188 2395Teknikvägen 15, Otnäs

Hannu Granberg

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner043 825 1176Teknikvägen 15, Otnäs
Vaikuta nyt -uutiskirje kertoo, mihin hankkeisiin voit juuri nyt vaikuttaa ja mitä lähialueellasi tapahtuu. Lisäksi saat tiedon tulevista asukastilaisuuksista. Kirje ilmestyy sähköpostiisi kahden viikon välein. Tilaa klikkaamalla kuvaa!