Bostadsbyggnaderna med tegelfasad placeras mellan parken och gatan. I förgrunden syns Aalto-universitetets byggnader, i bakgrunden Teknologbyn och Otnäs idrottspark.
Flygfoto över de nya byggnaderna i kanten av parkområdet.Bild: A-Konsultit

Otsvängen

DetaljplaneringHagalund

Utmed Otsvängen planeras nya studentbostäder för att komplettera stadsstrukturen i korsningsområdet mellan Otsvängen och Bistervägen. Stadsplaneringsnämnden har godkänt planförslaget till stadsstyrelsen 4.11.2020.

Plannamn

Otsvängen

Distrikt nummer

220505

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Godkännande

Sökande

Privatägd mark

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Hanna Kiema

arkitekt, detaljplanering040 6365 108Teknikvägen 15, Otnäs

Olli Koivula

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner046 877 3003Teknikvägen 15, Otanäs