Vingen och Fjädern

Gator och trafikAlberga

Esbo stad har börjat utarbeta gatuplaner för gatorna Vingen och Fjädern.

Gatan Vingen är för närvarande en tomtgata utan ytbeläggning och utan genomfart för fordonstrafik i Norra Fågelberga. Gatan Vingen byggs om: den asfalteras och kantstöd och ett dagvattensystem installeras. I ändan av gatan byggs en vändplats. Belysningen förnyas.

I östra delen av körbanan börjar en parkväg och trappor som leder till Sångfågelsparken.

Gatan Fjädern är en tomtgata utan ytbeläggning och utan genomfart i Norra Fågelberga. Gatan Fjädern byggs om: den asfalteras och kantstöd och ett dagvattensystem installeras. I ändan av gatan byggs en vändplats. Belysningen förnyas.

Invånarna kan framföra sin åsikt om det planerade projektet på webbplatsen dinasikt.fi 10-24.10.22. De fastigheter som gränsar till planområdet får information om projektet per brev och via den här webbsidan.

Utifrån utkasten upprättas förslag till gatuplaner som läggs fram offentligt 5-20.12.2022. Framläggningen av förslagen meddelas parterna per brev.

I gatuplanerna för gatorna Vingen och Fjädern tas inte ställning till ombyggnad av Tavastbyvägen.

Tidpunkten för byggandet preciseras senare.

Kontakt information

Päivi Vänttinen

Projektingenjör+358468772241Teknikvägen 15, Otnäs

Stadsmiljösektorns kundtjänst

09 816 25100