I stället för Sököparkens underfart byggs en större underfart för gång- och cykeltrafik.

Mellersta och östra delen av Övergårdsvägen, Sökövägen och Sököstråket

Gator och trafikEsboviken

Vid entreprenaden saneras det vill säga ombyggs mellersta och östra delen av Övergårdsvägen, Sökövägen och Sököstråket.

Beskrivning av projektet

Entreprenaden omfattar mellersta och östra delen av Övergårdsvägen väster om affärscentret i Sökö och ända till Sököleden. Sökövägen förbättras från Övergårdsvägen fram till Sökö kapell. Sököstråket å sin sida förbättras mellan Övergårdsplatsen och Sökö bollplan, och i arbetet ingår också att iståndsätta Sökötorget. Utomhusbassängen saneras samtidigt.

Gatornas körbanor och gång- och cykelbanorna förnyas. Samtidigt förnyas och iståndsätts vatten och avlopp, fjärrvärmenätet och kabelsträckningar i stor utsträckning. Vid Sököparken byggs en ny rymligare underfart för gång- och cykeltrafik och den nuvarande Sököbron över Övergårdsvägen saneras.

Smidiga bytesförbindelser till metron ordnas på busshållplatser i närheten av metrostationen samt med trivsamma arrangemang för fotgängartrafik. I området planteras träd och buskar och gatumiljöns värde och stadsliknande profil i området betonas. Belysningen förnyas också i stor utsträckning.

Basuppgifter om planläggningsprojektet:

Tidtabell för byggandet: juni 2021–november 2022

Entreprenör: TerraWise Oy

Företrädare för stadens byggherre: Hannu Lehtikankare

 

 

Stadsmiljösektorns kundtjänst

+358 9 81625100