På bilden syns servicehuset som planerats för området och byggnader i det närliggande området.
Illustration.Bild: ARK-house arkkitehdit Oy

Mankans servicehus

DetaljplaneringHagalund

Syftet med planändringen är att tillåta byggande av ett grupphem och stödbostäder i området. Planeringsområdet är beläget i Mankans centrum, mittemot affärscentret. Förslaget är framlagt 15.11.–14.12.2021.

Plannamn

Blankisberget

Distrikt nummer

240306

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Förslag

Sökande

Privatägd mark

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Liisa Rouhiainen

detaljplanerare043 825 5218Teknikvägen 15, Otnäs

Hannu Granberg

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner043 825 1176Teknikvägen 15, Otnäs